Senaste nytt
join today

Medlemsvillkor

Bli medlem Genom att registrera dig som medlem på LuckyRider.se så godkänner du våra fullständiga medlemsvillkor och du bör läsa igenom dessa innan du börjar använda medlemstjänsten.

Nätikett Medlemsvillkoren handlar om sunt förnuft och god etikett på nätet. Självfallet utgår vi från att du använder ett vårdat språk och bemöter andras inlägg med respekt och tolerans. Varje medlem ansvarar för den information som den delar med sig av i form av text, bild, video och innehåll, fakta och de eventuella tjänster som medlemmen erbjuder. Medlemmar och plusmedlemmar som missbrukar sitt medlemskap och använder forumet för att kränka eller på annat sätt misskreditera andra kommer att stängas av.

Inloggad Som medlem ansvarar du för att din e-postadress och ditt lösenord inte kommer i orätta händer. Du ansvarar även för vad som sker när någon är inloggad i ditt namn. När du postar inlägg är du ansvarig för att innehållet i dessa inte bryter mot svensk lag.

Copyright För allt infört material gäller copyright. Det innebär i korthet att allt innehåll, exempelvis foton,  texter, artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Du får alltså bara publicera det du själv äger rättighet till eller det du fått lov att publicera från upphovsrättsinnehavaren. Om du laddar ned saker från vår website så får det endast ske för privat, icke-kommersiellt bruk.

Personuppgifter Då du registrerar dig ber vi om vissa personuppgifter. Genom att registrera dig som medlem eller Plusmedlem på LuckyRider.se så ger du även ditt medgivande till att vi får registrera dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt och lämnar inte ut dessa till andra företag, men vi använder dem inom LuckyRider för att till exempel skicka medlemsbrev med erbjudanden från LuckyRider och våra samarbetspartners.

Bli medlem här

Mera om reglerna Kommentarer som skrivs ska följa svensk lag. Det innebär att kommentarerna inte får innehålla förolämpningar eller förtal, hotelser, hets mot folkgrupp eller andra trakasserier, våldsskildringar, pornografi,  barnpornografi eller uppmaning till brottslig verksamhet. Man får förstås inte heller sprida datorvirus eller annat som kan skada användares eller LuckyRiders utrustning.
Information som innehåller kommersiella budskap eller annan marknadsföring för företag får bara postas i därför avsedda forum (t ex event- och tävlingskalender eller salusidan vad gäller hästar).

Kommentarer kan komma att publiceras med din signatur i LuckyRider. Artikelkommentarer kan också komma att publiceras. LuckyRider har rätt att avlägsna  kommentarer som vi finner olämpliga.

Regelbrott = avstängning Vi förbehåller oss rätten att stänga av användare som inte respekterar våra regler. Om du gör ett inlägg som strider mot svensk lag är du personligen ansvarig för ditt inlägg och LuckyRider skall hållas skadefria. Om du anser att en kommentar strider mot reglerna, vill vi gärna att du upplyser oss på  redaktionen om detta. Du hittar oss under kontakt.

Allmänt Följande villkor gäller när du är medlem eller Plusmedlem på LuckyRiders website.  LuckyRiders website ger besökare och medlemmar tillgång till information och olika tjänster. Den information som görs tillgänglig publiceras av LuckyRider och av medlemmar och Plusmedlemmar. Websiten är tillgänglig dygnet runt, dock har vi kontorstider när det gäller eventuella frågor (se kontakt). Under vissa perioder kan det förekomma driftstörningar, till exempel vid uppdateringar. Kontoret är ibland obemannat då vi befinner oss på reportageresor.

Accepterande av villkor och ändring av villkor Genom att registrera dig som medlem på LuckyRider.se godkänner du samtidigt villkor. Observera att villkoren kan komma att ändras.

Registrering av personuppgifter LuckyRider Publishing AB använder medlemmens personuppgifter genom att lagra och bearbeta dem för att kunna tillhandahålla medlemstjänsterna. Personuppgifterna kan även komma att användas för information och marknadsföring av LuckyRiders och våra partners produkter och tjänster. Personuppgifterna inhämtas från medlemmen själv. Personuppgifterna lämnas inte ut till andra företag.

LuckyRiders ansvar Driftavbrott kan ske t ex på grund av driftsstörningar eller för utförande av underhållsarbeten. LuckyRider lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion. LuckyRider svarar inte för eventuell skada, vare sig direkt eller indirekt, som kan uppkomma för medlemmar i samband med brister i tillgänglighet eller funktion. LuckyRider är inte ansvarigt för förlust eller förvanskning av information som förmedlas via LuckyRider.se. LuckyRider håller uppsikt över information som tillgängliggörs och tar bort vad vi finner olämpligt, inte följer medlemsvillkoren eller är lagstridigt. Varje medlem och Plusmedlem ansvarar själv för den information som publiceras och de tjänster som erbjuds av denne. LuckyRider ansvarar inte för fel och brister i informationen och tjänsterna från andra leverantörer eller för fel och brister som kan uppkomma i annonserna i tidning och på web.