Arberet i rundcorall: lek med hästen

LR 3/2009
Text: Aven Forsström  Foto: Inger Lantz

[private]

Arbetet i rundcorral går ut på att hästen ska vara lös och ha stor rörelsefrihet inom corralen. Man använder kroppsspråket för att variera tryck mot hästen och förstärker kroppsspråket med ett ledrep eller ett spö med en plastpåse i änden.
Grundmålsättningen de första träningspassen i rundcorralen är att hästen ska visa att den accepterar dig som ranghög och lugnt och vänligt komma fram till dig och be att få vara med i din flock. Du ska kunna kräva att den är helt uppmärksam på dig och visar tydliga signaler om undergivenhet genom att tugga och slicka sig om munnen. Hästen ska också följa med dig lös och ledig när du går eller – lite svårare – stå stilla tillsammans med dig någon minut.


Bubblan

Tänk dig att hästen är omgiven av en osynlig luftbubbla. Alla hästar är unika individer och alla är mer eller mindre känsliga. En mycket känslig häst har en stor bubbla, mindre känsliga hästar har mindre bubblor. När ditt tryck stöter mot hästens bubbla kommer hästen att reagera med att försöka gå undan och slippa trycket. Tekniken bygger alltså på att utsätta hästen för tryck och sedan ge eftergift när hästen gör som du vill. Det kallas för negativ förstärkning och är det ojämförligt mest effektiva sättet att träna hästar. I nästa artikel, som blir den sista i den här serien, kommer jag att gå igenom positiv och negativ förstärkning lite mer detaljerat.
Börja med att leda in hästen i rundcorralen, stänga insläppet och släppa hästen lös. Det spelar ingen större roll om hästen har grimma på sig eller inte, det är en smaksak. När jag arbetar med hästar i rundcorral har de grimma på sig ibland, ibland inte. Men om hästen har grimma är det oftast en repgrimma, därför att det är ett mer effektivt träningsredskap än en vanlig flat grimma.


Mittpunkten är din utgångspunkt. Titta på hästen

Driv ut hästen på spåret vid stängslet och ställ dig själv i mitten av rundcorralen. Corralens mittpunkt är ditt ”högkvarter” som du alltid återvänder till efter varje ”utflykt” du gör. Prova först med att driva hästen genom att bara gå mot den. Går den inte undan för ditt kroppsspråk förstärker du signalen genom att svinga ledrepet eller spöet med plastpåsen.
Titta hela tiden på hästen. Det finns flera skäl till att du ska göra det. Dels är det omöjligt att se hästens signaler om du inte tittar på den, dels är det en säkerhetsfråga.
Ett annat mycket viktigt skäl handlar om uppmärksamhet. Det återkommer jag till nedan.


Säkerheten

Det är viktigt att tänka på säkerheten. Visserligen är det direkt sällsynt att hästen blir aggressiv – jag har säkert arbetat med tusen hästar på det här sättet under årens lopp och det har hänt en enda gång att en häst gick till allvarligt anfall mot mig – men det finns ju ingen anledning att ta några onödiga risker. Säkerhetsdelen är extra viktig i början innan du har lärt dig att läsa hästens signaler och anpassa trycket mot hästen så att du kan undvika att trycka på hästen för hårt, eller om du arbetar med en häst du inte känner.
Det kan vara svårt att undvika alltför starkt tryck mot hästen i början innan du har lärt dig att se hästens signaler – jag är mycket väl medveten om att jag själv i början gjorde just det misstaget flera gånger. Trycker du på för hårt mot hästen kan flera saker inträffa, exempelvis att hästen försöker hoppa över eller springa igenom stängslet eller i undantagsfall att hästen blir aggressiv.


Ömsesidig uppmärksamhet

I början kommer hästen kanske att vara intresserad av allting annat än just dig. Den vänder bort huvudet och tittar på andra hästar, mot stallet eller något annat. Det är ingen tillfällighet, utan en aktiv, medveten och avsiktlig icke-aggressiv dominanssignal från hästens sida. När hästen vänder bort huvudet från dig betyder det ungefär: ”Stå där och bestäm du, det struntar jag i.” Acceptera inte det. Du måste kräva att hästen har sin uppmärksamhet på dig: minst ett öra eller ett öga riktat mot dig. Hela tiden. Varje gång hästen släpper uppmärksamhet på dig mer än någon sekund, driv iväg den. För att kunna göra det måste du själv ovillkorligen vara helt fokuserad på hästen. Hela tiden. Som jag har nämnt flera gånger tidigare: uppmärksamhet från hästen förutsätter att du börjar med att ge hästen din egen uppmärksamhet. Och utan uppmärksamhet finns ingen respekt. Det är det tredje minst lika viktiga skälet till att du hela tiden måste titta på hästen. Om du står och pratar med kompisar utanför corralen eller kanske talar i mobiltelefon kommer övningarna inte att fungera.


Rikta svingarna mot bogen

En praktisk detalj, som är viktigare än många tror: tänk på att driva hästen genom att rikta svingarna med änden av ledrepet mot hästens bog eller hals, inte mot bakdelen. Det finns tränare och instruktörer, som rekommenderar att man ska driva med svingar mot bakdelen. Om du gör så innebär det att du ber hästen att flytta undan bakdelen och vända sig så att den står med huvudet mot dig. När hästen vänder sig inåt mot dig har den alltså bara gjort som du bad den.
Rikta i stället svingarna med repet mot hästens bog eller hals. Det innebär att du ber hästen flytta undan sin framdel och det kan den inte göra utan att bakdelen följer med ut på voltspåret. Och – det viktigaste av allt – när hästen gör som du ber den och går undan för det tryck ditt kroppsspråk eller svingarna med repet innebär får du inte glömma att belöna den med eftergift.
En annan liten detalj, som är lätt att missa i början. Tänk på att hästen är mycket snabbare än du. Försöker du driva hästen genom att springa efter den och jaga den är du chanslös. Det är mycket lättare att genskjuta hästen genom att gå eller springa snett igenom corralen till andra sidan.


Många vändningar hellre än många varv

Låt hästen trava eller galoppera något enstaka varv runt corralen och be den sedan vända och byta varv. Om du låter hästen springa runt i oändlighet kommer den att sluta tänka och stänga av mentalt, vilket är raka motsatsen till vad du vill.
Varje gång du ber den vända och byta varv kräver du att den ska tänka efter och reagera på ditt tryck. Ett eller kanske två varv, sedan vändning, ett halvt varv och vändning eller vändning och ny vändning direkt är mycket mer effektivt.


Hur får du en galopperande häst att vända?

Anta att du står i mitten av corralen med repet i höger hand. Hästen galopperar runt dig i vänstervarv. Den har galopperat ett helt varv redan och nu är det dags att be den byta varv. Sikta in dig på en punkt ungefär ett halvt varv framför hästen och gå eller spring mot den, beroende på hur fort hästen galopperar. Flytta över repet till vänster hand och lyft handen med repet för att effektivt stänga vägen för hästen. Hästen kommer nästan alltid att tvärstanna och vända sig utåt, med huvudet från dig.
Om du är för långsam och inte riktigt hinner med att stänga vägen för hästen kan den springa förbi dig, vilket innebär en protest från hästens sida. Däremot behöver du inte vara särskilt orolig för att hästen ska springa på dig för den gör inte det om den kan undvika det. Undantaget är om hästen går till anfall, men i så fall visar den alltid mycket tydliga varningssignaler i förväg. Gena snett över corralen och försök igen, du har inte en chans att springa ifatt hästen.


Vänta lite, ha inte så bråttom

Gör en liten paus efter varje åtgärd du har gjort innan du ber hästen om något nytt. Hästen tänker inte lika fort som den springer, den behöver betydligt längre tid på sig än en människa för att förstå vad du menar och bestämma sig. Du själv behöver också lite tid på dig för att kunna tolka hästens signaler och beteende på rätt sätt.
Tänk på att det är mycket bättre att det tar tid och blir bra än att det går fort och blir fel. Med en liten paus menar jag kanske 10 – 15 sekunder snarare än flera minuter.


Det är bättre att vara tyst än att prata med hästen

Ganska många människor har en tendens att prata med hästen hela tiden. Gör du det blir det mycket svårare. Hästen förstår inte mänskligt språk, varken svenska eller något annat (hästar reagerar i första hand på kroppsspråk). Dessutom är det ett ofrånkomligt faktum att det i stort sett är omöjligt att lyssna samtidigt som man pratar och lyssna till hästen gör man genom att observera vilka kroppsspråkssignaler den ger och hur den beter sig. På samma sätt som det är väldigt svårt att lyssna till talat språk medan man pratar är det också mycket lättare att kunna fokusera på vad hästen gör om man inte pratar.


Följ med i hästens rörelse runt corralen

För att hela tiden kunna titta på hästen föredrar jag för min del att följa med i hästens rörelser när den springer runt mig i corralen. Andra tränare hävdar bestämt att man inte ska göra så, därför att det skulle innebära att hästen kan förledas att tro att man flyttar sig för den och rekommenderar därför att man alltid ska stå stilla vänd åt samma håll.
Min uppfattning är att så länge jag står kvar i mitten har hästen ingen anledning att tro att den kan flytta mig, eftersom det är jag själv som bestämmer hur jag rör mig och inte hästen. Dessutom är det den ranghöga individens privilegium att ta initiativ till att röra sig eller inte, vilket hästen uppfattar som alldeles självklart.


Vilka signaler tittar man efter?

Hästen ska ha sin uppmärksamhet riktad mot dig med minst ett öra (det inre) eller ett öga. Det är den första viktiga signalen. Den kommer oftast inom några få sekunder, men om du inte tittar på hästen ser du den inte.
När hästen har sprungit några varv och vänt ett par gånger minskar den ibland – men alla hästar gör inte det – volten och springer lite närmare dig. Nästa signal är att den tuggar och slickar sig om munnen. Tänk på att hästar tuggar på olika sätt, en del tuggar ”med hela kroppen”, andra antyder bara tuggningen. Alla slickar sig inte heller om munnen, så var noga med att titta på hur just din häst gör. Den tredje och avgörande signalen är att hästen sänker huvudet. Tillsammans betyder signalerna uppmärksamhet och respekt (inre örat och/eller minst ett öga.) Genom att minska volten visar hästen att den är beredd att diskutera rangordning och ledarskap och med att tugga, slicka sig om munnen och sänka huvudet säger den något i stil med: ”Jag är gräsätare och äter nu, så jag utgör inget hot mot dig. Du får bestämma.”


Vad gör man då?

När hästen har uppmärksamheten på dig och tydligt visar undergivenhet genom att tugga, slicka sig om munnen och sänka huvudet kommer det kritiska och egentligen enda svåra ögonblicket. Gör ingenting alls! Ta bort allt tryck mot hästen genom att stå helt stilla i mitten av rundcorallen. Rör dig inte, men fortsätt att titta på hästen. Den kommer att stanna på spåret, även om det händer ibland att vissa hästar fortsätter att skritta eller trava något varv runt corralen. När hästen stannar försöker den fatta beslut om den ska göra som du vill eller inte. Om den tittar på dig med huvudet vänt mot dig är det positivt. Gör i så fall ingenting, bara vänta lite och ge hästen den tid den behöver. Om den vänder huvudet ifrån dig och tittar åt ett annat håll är det inte så bra. Vänta några sekunder – kanske upp till en halv minut, inte mer – och driv sedan undan igen om den fortsätter att vända bort huvudet. Försöker du gå fram mot hästen när den vänder bort sitt huvud kommer den att gå sin väg, du kommer aldrig fram till den.
När hästen står med huvudet sänkt och vänt mot dig, gör ingenting. Stå bara tyst och stilla och vänta på hästen. Allting du gör i det ögonblicket stör hästens mentala beslutsprocess så att du riskerar att få börja om igen. Det är inte så lätt att göra ingenting i den situationen. Själv hade jag för bråttom säkert ett par hundra gånger innan jag insåg att jag måste vänta på att hästen fattar ett frivilligt beslut, det går inte att tvinga den utan att överdominera den. Gör man det blir resultatet aldrig bra.
När hästen har fattat sitt beslut kommer den att vända in mot dig och långsamt komma in till dig i skritt med sänkt huvud. Stå fortfarande tyst och stilla och gör ingenting Säg ingenting till hästen och smek den inte. En del tränare rekommenderar att man ska smeka hästen över halsen eller pannryggen, men jag brukar numera oftast inte göra det. Jag tycker det verkar som om det stör en del hästar en aning och jag försöker undvika det om jag kan.


Två alternativ

Nu har du två alternativ att välja mellan. Antingen kan du gå långsamt bort från mitten av corralen. Hästen ska följa med dig lugnt och stilla. I­bland gör den inte det eller också kan det hända att den går åt ett annat håll efter ett par steg. Då får du göra om processen.
Det andra alternativet är svårare. Stå bara helt stilla. Hästen ska stå kvar hos dig och inte röra sig ur fläcken så länge du står stilla. Börja med en halv minut och öka på efterhand. När du kan stå helt stilla i tio minuter och hästen står kvar har du garanterat en bra relation med din häst.


Hur länge ska man arbeta i rundcorralen?

För min del föredrar jag korta pass i corralen. I början hände det att jag stod i uppemot 45 minuter, men numera är passen sällan mer än tio minuter långa. Jag tror att förmågan att läsa hästens signaler möjligen kan ha betydelse. Om jag inte förstår hästens signaler gör jag misstag och det kan göra det svårare för hästen att fatta sitt beslut, så att det tar lång tid. Om jag istället har lärt mig att tolka hästen kan jag anpassa det jag gör till hästens reaktioner sa att processen tar kortare tid.


Utveckla leken efterhand

De första gångerna du arbetar i rundcorralen är det lämpligt att sluta här. Efterhand som både du och hästen lär känna och förstå varandra bättre kan du vidareutveckla leken och övningarna hur långt som helst, bara din egen fantasi sätter gränserna.

[/private]

Om The editors

Se också

Lär dig rida western – Del 1 – Kommunikation och konsekvens med Göran Lindström

text och foto: åsa wikberg Under åren som jag arbetat med hästar och människor har …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

17 − 16 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.