Bygga stall

Det är många saker man måste tänka på när det är dags att bygga nytt stall.
Förutom att stallet skall vara funktionellt och trivsamt för hästar, människor och den verksamhet som skall bedrivas, så måste du även ha stenkoll på alla regler som gäller  – allt i från takhöjd och boxstorlek till ventilation och ljus.

NR 8/2010
Text: Åsa Wikberg  Fakta: Jordbruksverket/ Nationella stiftelsen

[private]

Den som någon gång byggt om, till eller nytt stall vet hur många regler som omgärdar bygget. Och det är bäst att få allting rätt på en gång, för minsta lilla centimeter som är fel kan få en nitisk inspektör att döma ut stallet – en dyrköpt läxa som många hästägare fått erfara. Det är viktigt att ha mått på boxar, gångar, dörrar,  fönster, väggar och takhöjd rätt när du bygger. Dessutom måste du se till att ventilation och ljus är enligt reglementet såväl som funktionellt för stallet. En sak som ofta anmärks på är fönstergaller, så var noga med att kolla vilka mått som krävs och att du har rätt dimensioner och mellanrum. Många väljer att bygga själva men det finns en mängd olika färdiga stall- och boxlösningar på marknaden som uppfyller de krav som ställs.


Fördel stall

Många väljer idag lösdrift som alternativ för att hålla hästar, men faktum är att ett bra, fuktfritt stall med god ventilation även det erbjuder en fin miljö för hästen. När man håller hästen i stall nattetid så har man koll på hästens beteende och hur den mår. Man ser direkt om den inte äter eller dricker som den ska, om avföringen är onormal eller om hästen börjar bete sig på ett sätt som inte är naturligt för den.
Något som även ökat i popularitet är att bygga uteboxar och utestall. Där kan man kombinera kontrollen över hästen som man har vid uppstallning med den goda luftmiljön som utestall ger.
Idag finns en mängd olika strö att tillgå men för den som har hästar som stökar till i boxen under natten och skyfflar upp allt strö efter väggen och lägger sig ned på cementgolvet (med påföljande skavsår) finns råd att få. Det finns på marknaden ett flertal boxmattor som ger hästen en god komfort, dessutom minskar åtgången av strömedel med ca 50-70 % av den normala när man har matta.


Budget

För att kunna göra en bedömning om vad som är mest fördelaktigt för en själv när man skall bygga om eller nytt så bör man först sätta sig in i vad som behöver göras. Hur omfattande är byggnationen, vilka krav ställs och vad kan det kosta. Här kan man med fördel specificera vad det är man vill ha och begära in offert från ett antal leverantörer. Dessa kan man jämföra och se vad man får från respektive leverantör i förhållande till kostnaden. Då blir det även lättare att jämföra med vad bygget kommer att kosta om man gör allting i egen regi.
Hur många hästar behöver du bygga för? Många som har häst har även erfarenheten att en häst gärna blir fler – något som kan vara bra att tänka på innan man börjar bygga. Dessutom bör man tänka på de biutrymmen som kan komma ifråga. En sadelkammare är till exempel ovärderlig, kanske behövs en toalett i anslutning till stallet, tvättrum, spolspilta, sjukbox, foderrum eller hö- och ströförvaring.


Tillstånd

Kom ihåg att du måste kontrollera om ditt bygge kräver tillstånd från kommunen och alla tillstånd ska förstås vara i ordning innan du sätter igång. Om du har fem hästar eller fler i stallet behöver du dessutom ansöka om förprövning innan du bygger ett stall.


Bidrag

Bor du i ett område som har olika form av regionala och lokala bidrag för företags- eller landsbygdsutveckling. Då är det klokt att boka tid med din lokala rådgivare på kommunen eller Länsstyrelsen. LRF och Hushållningssällskapet har även de ibland lokala rådgivare som kan hjälpa dig i bidragsdjungeln. Du kan även hitta information på Jord­bruksverket om vad som gäller där du bor. Känner du någon som gjort en liknande investering nyligen så ta kontakt med den personen för att få tips. Det tar lite tid att sätta sig in i vad som gäller för att söka bidrag, men det är väl investerade timmar om man får bidraget beviljat.


Markberedning och grund

Om du bygger nytt eller ska göra markberedning så kom ihåg att just den biten är en stor del av kostnaden vid byggnation. Begär alltid in flera offerter och jämför. Skall du gjuta grund så glöm inte bort gödselplattan, många län kräver det om du har fler än två hästar. Gödselplattans storlek måste anpassas efter antalet hästar, se regler för ditt län på Jordbruksverkets hemsida.


Bygg säkert – tänk säkerhet

Man kan inte försäkra sig om att hästen alltid är trygg, men man kan planera och bygga så säkert som möjligt. Hästar som gör sig illa i boxen genom för glesa  eller veka galler på vägg, dörr eller fönster, hästar som skär sig på vassa kanter i boxen, hästar som sparkar genom väggar eller fastnar mellan spjälor i väggen, hästar som rullar fast i för trångt utrymme – listan kan göras lång på allt som kan hända när man inte bygger säkert eller väljer material som inte är tillräckligt robust för att stå emot den kraft som hästen besitter. Snåla inte på material och se till att konstruktioner tål påfrestningar.


Ring och fråga

I vissa fall är Jordbruksverkets föreskrifter utformade på så vis att det finns utrymme för egna tolkningar. Är du det minsta osäker på vad som gäller – ring och fråga ansvarig på Jordbruksverket eller din inspektör i området. Det är bättre att fråga en gång för mycket än en för lite. Det är mycket att hålla reda på när man bygger stall. Nedan följer de föreskrifter som gäller vid hästhållning och stall.
Stallar och andra förvaringsutrymmen ska ge din häst skydd och vara så rymliga att alla hästar i utrymmet kan ligga samtidigt och röra sig obehindrat. Utrymmena ska utformas så att din häst kan bete sig naturligt.


Inredning

Inredning och utrustning i stallet får inte riskera att skada din häst eller på något annat sätt vara en risk för hästens hälsa.
Från och med den 1 augusti 2010 ska du se till att boxväggar eller boxdörrar, samt skiljeväggar mellan spiltor, är utformade så att din hästs sociala behov tillgodoses. Väggar och dörrar måste kunna stå emot hästsparkar.


Spiltor

Du får inte bygga nya spiltor som ska användas för din hästs dygnsvila. De spiltor som du redan har får du fortfarande använda för hästens dygnsvila. Det är tillåtet att bygga spiltor som ska användas för till exempel utfodring och skötsel av din häst.


Väggar

Boxväggar, boxdörrar och skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så att skaderisken minimeras. Din häst ska inte kunna fastna med till exempel hovar eller käke. Hästarna ska också kunna äta och dricka i lugn och ro. Dessutom bör hästarna kunna se och höra varandra och gärna ha möjlighet till fysisk kontakt. Hästar som är aggressiva mot varandra ska inte kunna skada eller störa varandra.


Golv och strö

Golv och liggytor ska ha en jämn och halkfri yta. Golv i spiltor och boxar ska vara försett med ströbädd eller på annat sätt ge en god liggkomfort.


Dagsljus

Ett häststall ska ha fönster eller andra insläpp för dagsljus. Stallet ska ha fast monterad belysning som inte orsakar din häst obehag. Belysningen ska göra det möjligt för dig att se till din häst utan svårighet. Kravet på fast monterad belysning gäller inte i ligghallar för utegångsdjur, där kan belysning vara ordnad på något annat sätt.
Fönster, belysningsanordningar och elektriska ledningar som din häst kan nå, ska vara utförda så att det inte finns risk att hästen skadas på dem. Stallfönster kan man få både som fasta och öppningsbara.


Sjuka hästar

Ha ett särskilt utrymme för sjuka hästar. Sjuka hästar ska kunna tas om hand i ett närbeläget utrymme där djuren vid behov ska kunna hållas lösgående individuellt. Utrymmet för sjuka hästar ska ha ett klimat som hästarna är vana vid. För hästar som går ute under den kalla årstiden ska utrymmet för sjuka hästar kunna värmas upp eller på annat sätt vara anpassat så att hästarnas behov av termisk komfort tillgodoses. Utrymmet för sjuka hästar ska minst ha de minimimått som gäller för box.
Om en veterinär säger att du kan hålla en sjuk häst på något annat sätt än det vi beskriver här ovanför går det också bra. Om hästarna hålls i grupp eller står uppbundna i spilta måste storleken på utrymmet för sjuka djur anpassas till antalet hästar. Utrymmet bör vara stort nog att hysa var 25:e häst.


Stallklimat

Klimatet i stallet ska vara anpassat till din häst och sättet hästen hålls på. Du ska se till att din häst alltid får frisk luft. Det får inte strömma luft från utgödslingen till stallet. Du ska se till att stallet inte blir fuktigt, eftersom din hästs luftvägar kan skadas av fuktig stallmiljö. Din häst får endast tillfälligt utsättas för luftföroreningar. I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.


Torrt och rent

Du ska hålla rent i stallet och i andra förvaringsutrymmen för din häst. Ströbäddar och ströade liggplatser ska hållas torra och rena. Strömedlet ska vara lämpligt för din häst och ha bra hygienisk kvalitet. Du ska rengöra hela stallet noggrant minst en gång varje år.


Buller

Undvik buller i stallet. Buller ska hållas på en låg nivå. Bullret i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar din hästs hälsa negativt. I stall får hästar endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller som överstiger 65 dBA.


Elavbrott

Planera för eventuella elavbrott. Du ska ha en godtagbar plan för hur djurskyddet ska skötas vid elavbrott.


Brandskydd

Om du bygger ett nytt stall, eller bygger om eller till ett gammalt stall, ska du se till att det finns ett byggnadstekniskt skydd mot brand. Byggnaden ska också utformas så att det finns möjlighet att rädda djuren om det skulle börja brinna. Du bör följa Lantbrukets Brandskyddskommittés rekommendationer.


Obehöriga äga ej tillträde

Senaste tidens stölder och hästskärningar har gjort att många ser över hur man kan förhindra att obehöriga tar sig in i stallet. Övervakning och vakthund är två extremåtgärder som vi kanske får se mer av i framtiden. Låsta eller öppna häststall har diskuterats mycket. Formellt finns det inget förbud mot att ha stallet låst när ingen är där. Ett enfamiljsstall med endast några få hästar kan inte jämföras med ett större stall som hyr ut boxar till andra personer. Stöld och risken för skadegörelse ska vägas mot utrymningssäkerheten vid brand.
Grundläggande för utrymningssäkerhet är att det ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. Dessa utrymningsvägar måste enkelt gå att öppna inifrån även när de är låsta. Ju fler personer som vistas i stallet desto större krav ställs det på utrymningsmöjligheterna. Om det är många hästar bör det finnas rutiner för hur hästarna ska utrymmas och vem som ska göra vad.
Det finns olika lösningar för att andra ska ha möjlighet att komma in i stallet. Ett kan vara att ha ett hänglås med kod på huvuddörren och ett tydligt anslag på dörren om vem som ska kontaktas om det brinner och vem som har uppgift om koden till låset.
Den viktigaste är dock att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete för stallverksamheten. Man ska identifiera brandriskerna och försöka undanröja dessa så gott det går.

Nationella Stiftelsen har bra information om brandsäkerhet i sin skrift Hästhusesyn som kan laddas ner från www.nshorse.se.
Läs mer: www.jordbruksverket.se

[/private]

Om The editors

Se också

Stängsel – Säkert, Hållbart och Snyggt

Hage, inhägnad, bete, ridbana eller roundpen, har alla flera gemensamma nämnare vare sig det gäller …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

19 − sju =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.