Enkelt sätt att öka fertiliteten

Både ston och hingstar kan ha problem med fertiliteten och av det efterlängtade fölet blir… ingenting. Men det finns ett enkelt knep som kan hjälpa på traven.

LR 1/2008
Text: Lars Bråve

[private]För att öka fertiliteten hos sto och hingst kan man med fördel ge beta-caroten och vitamin E före och efter fölning och betäckning.
Det är ett gammal välbeprövt knep som hjälpt många hästar till bättre fertilitet.
Beta-Caroten är en av 600 carotenoider och dessa bildas av växter, bakterier och svampar och återfinns överallt ute i naturen. Själv kan inte djuren bilda carotenoider utan dessa måste komma via fodret. Funktionen hos häst är som provitamin – förstadium till vitamin A, fertilitetshöjande, antioxidant och immunitetshöjande.
Många försök har under åren visat att den fertiliteshöjande effekten är signifikant. Beta-Caroten ombildas till vitamin A om halten av vitaminnivån inte är fullt adekvat. Detta innebär då att det blir en mindre mängd beta-caroten tillgänglig för den fertilitetshöjande effekten så det är viktigt att vitaminstatus är korrekt hos stoet.


Lagras i äggstocken

Hos ett sto lagras beta-caotene i huvudsak upp i gulkroppen i äggstocken. Det är en komplicerad aktivitet där carotenoiden styr balansen av vitamin A (dess ombildning till vitamin A syra-retinoic acid), arbetar som antioxidant mot fria radikaler samt motverkar oxidation i livmoder och äggstockar.
Undersökningar visar att hästar på bete har 12 till 22 gånger så hög halt av beta-caroten i plasma jämfört med hästar på stall. Detta innebär att man i länder utan bete under 6 månader kan ha problem. Försök har visat att carotenoidhalten i friskt nyskuret gräs sjunker från 213 mg/kg TS till 4 mg/kg TS under 28 veckor när gräset förvarats som hö. Även i ensilage är förlusten och variationen mycket stor.


Viktigt för havandeskap

En konsekvens av brist på beta-caroten är att vitamin A-nivån blir otillfredsställande för en korrekt syntes av progesteron – som är ett hormon som bildas i gulkropparna och som förbereder och vidmakthåller havandeskap och förhindrar ägglossning.
När beta-caroten tillsätts till fodret resulterar detta i en ökning av beta-caroten och retinol (vit.A) i follikelvätskan (vätskan i äggblåsan.  Vitamin A-nivån i gulkroppen ökar inte med höjt vitaminA tillskott, utan det är beta-caroten som styr processen i gulkroppen.


Viktigt med rätt dos

Det är mycket viktigt att ge dräktiga ston och ston som skall betäckas samt hingstar en korrekt dosering av beta-caroten samt vitamin E (tocopherol). Ordet tocopherol kommer från de grekiska orden tocos (barnsbörd) och pherein (frambringa, alstra). Vitamin E har många uppgifter och i detta fall agerar vitamin E som skydd åt vitamin A för att förhindra oxidation av vitaminet samt som en förstärkning av slemhinnorna.


Rekommenderad dos

En enkel och billig förberdelse om man planerar betäckning är alltså att se över det dagliga tillskottet av Beta-Caroten och E. Den rekommenderade dosering av beta-caroten och vitamin E är:
400 mg beta-caoten och 1 gr. vitamin E/sto/dag med början fyra veckor innan fölning tills tre veckor efter betäckning.

[/private]


Om The editors

Se också

Joe Leathers på 6666 ranch

På andra sidan jordklotet finns en plats där värmen får en att böna om nästa …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

[bsa_pro_ad_space id="14" crop="no"]