Föl mot alla odds

Föl mot alla odds

När vi sommaren 2006 fick i uppdrag att försöka få Funny dräktig så var det ”sista chansen” för henne.

Hon hade varit dräktig tre gånger tidigare med olika hingstar, men det blev inget föl eftersom hon resorberat omkring dygn 40 varje gång.
Text: Ursula Palm Foto: Roger Madsen

[private] LuckyRider Nr 5 2007

[protected] Fullständig undersökning
På hingststationen fick vi fria händer att göra vad som behövdes för att försöka få Funny dräktig en sista gång. Därför genomgick Funny en fullständig gynekologisk undersökning med ultraljudsundersökning av äggstockar och livmoder samt gynundersökning med spekulum. Vi tog även ett bakteriologiskt prov från livmodern och en livmoderbiopsi (vilket är ett vävnadsprov från livmoderslemhinnan) samt hormonprov. Detta för att säkerställa att hon hade tillräckliga hormonnivåer för att kunna gå hela dräktighetstiden ut.

Hingsten viktig
Även om stoet är viktigt skall man också ha klart för sig att det krävs en högfertil hingst för att optimera dräktighetsresultatet. I Funnys fall hade vi turen att få David Frost som hittills visat sig ha mycket god fertilitet. När alla prover var tagna så visade det sig att om Funny skulle bli dräktig igen så skulle hon behöva få extra hormonbehandling för att upprätthålla dräktigheten. Så när hon konstaterades dräktig på sjuttonde dygnet sattes hon på Regumate ® och fick det fram till över dag 100 i dräktigheten. Resultatet blev vad vi hoppats på – denna gång avbröts inte dräktigheten. När vi i mitten av februari tog ett hormonprov visade det sig att hon fortfarande bar på ett levande foster.

Livmoderomvridning
Den sjuttonde april, när Funny hade drygt två månader kvar till fölning, fick hon låggradig kolik. Hon uppträdde lite ”konstigt” skrapade lite men hade ändå god aptit. Vid en undersökning kunde vi konstatera att Funny hade fått en livmoderomvridning, det vill säga att livmodern hade vridit sig – i det här fallet medsols. Det var detta som orsakade koliksymptomen. Funny kände att det drog och gjorde ont i livmoderns ligament och äggstockar. Livmoderomvridning hos sto är en ovanlig diagnos. Exakt vad som orsakar omvridningar är inte fastställt men man tror att att det troligen beror på häftiga fosterrörelser i kombination med att stoet har långa livmoderligament. Om inte man åtgärdar omvridningen så kommer syretillförseln till fostret att upphöra och fostret aborteras. Stoet kan dessutom bli sjuk eller dö av de komplikationer som uppstår. Tre metoder finns för att åtgärda en livmoderomvridning. Kirurgisk med ventralsnitt (mitt under magen) under fullnarkos eller kirurgisk stående med flanksnitt i sidan på stoet, flanken) eller slutligen en ickekirurgisk metod Schaffers ”plank in the flank method” detta sker också under narkos.


Plankan
Nu hade vi äntligen fått Funny dräktig och hon bara hade två månader kvar till beräknad fölning. En resa till djursjukhuset skulle kunna innebära extra påfrestningar på hennes tillstånd; resan, nya smittor, stort kirurgiskt ingrepp och så vidare. Så vi beslutade att försöka rulla henne enligt ”plank in the flank metoden”. På eftermiddagen den sjuttonde april fick stoägaren Anneli Madsen i uppdrag att ordna fram en planka som var 3,5 meter lång och cirka 20–25 cm bred. Senare på kvällen när alla förberedelser var klara kunde vi konstatera att livmodern hade vridit sig ytterligare. Anneli har ett litet ridhus hemma på gården som visade sig vara ett utmärkt ställe att vara på när man vill rulla ett sto. Vi förberedde stoet genom att ge lugnande medel och sätta in en permanentkanyl. Därefter kastades hon på, för oss, sedvanligt sätt med en kombination av lugnande och muskelavslappande medel .

Plank in the flank
När Funny somnat så var det så dags att påbörja rullningen för att försöka få livmodern tillbaka i rätt läge. Efter första varvet kunde man känna (hon undersöktes liggande, rektalt) att läget hade bättrats sig och att det var mindre spänt. Efter ytterligare ett varv var det ännu bättre men inte helt bra så vi rullade henne ytterligare ett varv. Då kunde vi plötsligt känna att det hade blivit mer spänt igen, så vi hade överkorrigerat . Därför rullades hon tillbaka det sista varvet. Så småningom vaknade Funny upp ur narkosen och reste sig, något omtöcknad men för övrigt helt okey. När hon kom in i stallet så undersöktes hon rektalt igen och vi kunde nu konstatera att livmodern var tillbaka i normal position igen. Stor glädje utbröt för alla som varit med om rullningen. Funny var i narkos totalt fyrtiofem minuter och livmodern var troligen cirka 180º vriden.

Stort uppdåd
Det var sju personer som sammankallats för att utföra detta ovanliga ingrepp. Tre veterinärer från Equimed AB, Anneli Madsen med sambon Ola, en granne och sist men inte minst Lars Andersson från Djurambulansen. Vi ringde honom för att han skulle vara med och hjälpa till. Lars är hästvan, stark och inte minst lugn – ett antal bra egenskaper i sådana här sammanhang. Nu var det bara att hålla koll på Funny och se så att hon mådde bra fram till fölningen. Det finns naturligtvis även risker med denna metod. En sak som kan hända är att livmodern brister och/eller att stoet kastar fölet. Men allt gick bra och Funny fölade som planerat 25 juni. Efter det som hänt Funny så klassificerade vi hennes föl som ett ”riskföl” och det var därför viktigt att få undersöka fölet efter förlossningen.

Fint föl
Till allas glädje och mot alla odds blev det ett välskapt och piggt stoföl som diade bra. Men när vi tog IgG prov (som mäter halten antikroppar i blodet) på henne efter tolv timmar visade det sig health SRHA Dam också SRHA att hon hade för låga värden. Fölet hade diat bra hela tiden men Funnys råmjölk var uppenbarligen inte bra nog. Därför fick fölet behandlas med hyperimmuniserad plasma. Hade vi inte upptäckt bristerna med Funnys råmjölk så hade fölet kunna få livshotande infektioner efter några dagar. Nu mår både sto och föl bra.

En mardröm
– Jag är så tacksam för all hjälp och stöd som jag fått genom Mia och Lars Bråve på hingststationen och från Equimeds underbara veterinärer. Men det var en mardröm utan dess like när vi fick reda på att hon hade livmoderomvridningen, berättar Anneli Madsen som äger Funny. – Jag visste inte mycket om det, men litade på min veterinär som sade att det i alla fall inte kunde bli värre med plankan. Nu känns det helt otroligt att det äntligen gick vägen och vi har i samråd med veterinären beslutat att hon ska få ett till föl med samma hingst nästa år. Nu vet vi vad hon behöver under dräktigheten och att livmoderomvridningen var en tråkig tillfällighet.
Referenser: Equine Stud Farm Medicine and Surgery Knottenbelt, Pascoe, Lopate, LeBlanc Saunders 2003
Manual in Equine emergencies Orsini, Divers Saunders 2003

[/protected][/private]

Om Nicko

Se också

Stoägare – Information inför Avelssäsongen

Våren är snart här och en ny avelssäsong stundar. Nya drömmar om föl väcks över …