Genetisk Test

Information om genetiska sjukdomar hos Amerikanska Quarter-, paint- och appaloosa och hur man testar hästarna.

 Text: Utdrag från artikel av Jennifer Williams
Översättning: Lars Bråve
LR 3 2011 urspr. artikel i QH Journal
Foto: istockphoto.com

Tack vare forskning under många decennier och på många universitet runt om i USA vet vi idag att defekter i många ärftliga gener är orsaken till några av de sjukdomar som drabbar vissa hästraser. Effekten av dessa sjukdomar spänner över ett stort område från mild och hanterbar till svår och dödlig. När sjukdomen överförs till kommande generationer uppstår ofta onödigt lidande och ekonomiska förluster.

Lyckligtvis har forskare utvecklat genetiska testmetoder för många av dessa sjukdomar och uppfödare kan nu identifiera hästar som bär på genetiska defekter och på så sätt undvika att föra dessa vidare.

Hårprover för genetisk test

Ryck loss 30 – 40 hårstrån, (klipp inte). Det är hårsäcken som innehåller DNA så se till att få med hela hårsäcken. Fäst hårstråna på en bit tejp eller använd gummiband. Lägg i en plastpåse och skriv en tydlig blankett med datum, hästens namn och avsändare och glöm inte att skriva ner vad det är som skall testas. Svaret dröjer några veckor.

AQHA rekommenderar att man testar sina hästar för ett sunt avelsarbete. De avråder avel i de fall båda individerna är bärare av letala anlag.

Test skickas till UC Davis Vetenary Genetics Labboratory i USA. Hur man går tillväga och all information finns på www.vgl.ucdavis.edu.

Typ av rubbningar

De genetiska sjukdomarna som nämns i artikeln betecknas antingen som autosomal (icke könsbestämmande kromosomer) dominant eller autosomal recessive (ej dominant)

Autosomala sjukdomar ärvs via icke könsbestämda kromosomer. Efter penetrering av ägget bildas en komplett uppsättning av kromosomer från båda föräldrarna när embryot bildas. Detta ger hästen två kopior av varje autosomal kromosom, en från hingsten och en från stoet.

I en autosomal  dominant sjukdom behöver hästen 1 uppsättning av den defekta genen för att bli angripen. (Den är heterozygot för mutationen.) Emellertid kan hästen ha två uppsättningar av den defekta genen (den är homozygot för mutationen)

En häst som är heterozygot för en autosomal dominant sjukdom, kan efter konstaterad dräktighet, lämna antingen en defekt gen (vilket skulle kunna förorsaka att avkomman får sjukdomen) eller en frisk gen (vilket innebär att hans/hennes avkomma inte skulle få sjukdomen)

Om hästen är homozygot för den autosomala dominanta sjukdomen, kommer den alltid att lämna en defekt gen och alla avkommorna kommer att få sjukdomen.

Hästar med en autosomal recessive sjukdom måste ha två kopior av den defekta genen för att visa symptom (de är homozygota för den defekta genen). Om de bara har en uppsättning av den defekta genen är de bärare och kan lämna över genen till avkomman.

Glycogen Branching Enzyme Deficiency (GBED)

Ett autosomalt recessivt anlag som förorsakas av mutation i GBE1- genen. Omkring 8-10 % av den amerikanska quarterhästen är bärare. Även Painthästen kan vara bärare. Appaloosa och andra raser som härstammar från Quarterhästen kan också vara bärare. Lite över 3 % av aborter förorsakas av GBED.

Mutationen av GBE1-genen reducerar funktionen av ett enzym vilket är aktivt vid glykogenomvandlingen så att hjärta och muskler, lever och hjärna inte kan lagra eller mobilisera glykogen. Då glykogen förser muskler med energi leder oförmågan att mobilisera och lagra glukogen till muskelsvaghet och eventuellt död. GBED resulterar även i aborter och dödfödda föl. Föl som överlevt födelsen dör eller får dödshjälp i regel efter ca 8 veckor. Även om föl har överlevt 4 månaders ålder är GBED alltid fatalt.

Mutationen identifierades först av Drs. Stephanie Valberg och James Mickelson vid universitet i Minnesota och blev sedan licensierad för diagnostik. UC Davies testar GBED med hårprover medan Vetgen använder sig av munprov plus hår och blodprov.

För vidare information kontakta: 

www.vgl.ucdavies.edu/services/gbed/php www.vetgen.com/wquine-gbed-serice.html

Hereditary Equine regional Dermal Asthenia (HERDA)

Det är en autosomal recenssive sjukdom förorsakad av mutation i PPIB-genen (klyvande enzymer). Omkring 3.5% av de amerikanska quarterhästarna är bärare.

Collagen (protein som är den sammanhållande substansen i bindväv) bildar bindväv (skinn, ben, vävnad, muskler och brosk) Mutationen i PPIB genen resulterar i defekt collagen vilket förorsakar att det yttersta lagret av huden skiljs från underhuden. I allvarliga fall kan skadorna i ytterhuden bli så svåra att stora sprickor och sår uppstår. Yngre hästar med HERDA har många gånger små sår och skåror i ytterhuden, men man upptäcker problemet framförallt när hästen skall tränas och sadlas. Trycket från sadeln gör att stora sår uppstår.

För mer information: 

www.vgl.ucdavis.edu/services/herda.php

Hyperkalemic Periodic Paralysis (HYPP)

Hyperkalemic=sjukligt ökad kaliummängd i blodet, onormalt hög kaliumkoncentration i blodserum och plasma.

HYPP är en autosomal dominant sjukdom förorsakad av mutation i SCN4A genen. Omkring 1,5 % av de amerikanska hästarna och ca 56 % av alla halterhästar är bärare.(Se tabell) Mutation i natrium kanalen som är ett membran i en por eller en kanal i muskeln som öppnar och stänger och tillåter utbyte av natriumelektolyter från utsidan till insidan av muskelcellen.Kroppens innehåll av natrium och kalium regleras av en känslig balans mellan intag och utsöndring. En korrekt funktion i natriumkanalen är vital för elektrolytisk aktivitet och sammandragning av muskelfibrerna. Om inte detta fungerar förorsakas en störd funktion och kalium börjar lagras i cellerna istället för att transporteras genom cellerna. Mutationen upplöser den korrekta överföringen av dessa signaler och förorsakar muskelskälvningar och kramper och många gånger även en paralysering.  Anfallet kan förorsaka en plötslig död. Hyppanlaget visar sig vid en DNA test.

Hypp kopplas samman med hingsten Impressiv. Man upptäckte HYPP hos hingstens söner och döttrar. Sjukdomen behöver endast ett anlag kromosomer eftersom det är dominant.

En häst som är bärare av hyppgenen skall inte utfodras med foder innehållande höga halter kalium som ex betfor och melass.

För mer information: 

www.vgl.ucdavis.edu/services/hypp.php

Malignant Hyperthermia (MH)

En autosomal dominant sjukdom förorsakad av en mutation i ryanodine mottagaren (RyR1)

Finns hos quarterhästar och många andra raser men man vet inte omfattningen.

Mutationen resulterar i en krånglande frisläppning av calcium. En överdriven mängd calcium frisläpps till myoplasman (den sammandragande delen i muskelcellen). Detta kan förorsaka en hypermetabolism och kan innebära att hästen dör.

MH sätts bland annat igång vid användning av bedövningsmedlet halothane, det muskelavslappnade  succimylcholine och stress. Symptomen är hög feber, muskelkramper, flämtande andning, nedbrytning av muskelfibrer, protein i urinen och/eller död.

Polysaccaride Storage Myopathy (PSSM)

En autosomal dominant sjukdom förorsakad av mutation i glycogen syntesen (GYS1)

11 % av amerikanska quarterhästen samt många andra raser bär på PSSM.

PSSM är en vanlig form av korsförlamning. Mutationen i GYS1 genen förorsakar en oregelbunden syntes av glykogen som resulterar i överdrivet mycket socker i muskelcellerna. Detta leder till muskelsmärta och styvhet, svettning, ovilja till arbete och svaghet. Forskare vid universitetet i Minnesota har identifierat två typer av PSSM. Genetiska tester visade att några hästar med PSSM hade en specifik mutation av GYS1 (PSSM type 1) medan andra inte hade denna mutation i GYS1 genen (PSSM type2) Man kan via DNA test identifiera PSSM type 1 antingen via blod eller hår. Sedan gener ansvariga för PSSM2 inte ännu blivit identifierade finns inte någon genetisk test.

För mer information: 

www.cvm.umn.edu/umec/lab/PSSM/

När skall du testa din häst?

För närvarande är HYPP den enda genetiska test AQHA fordrar.

Enligt regel 205 i AQHA´s regelbok skall alla föl födda efter jan 2007 som har Impressiv i stamtavlan visa upp stamtavla och HYPP testas via UC Davies såvida inte deras närmaste släktingar blivit testade.

Beslut om att testa för andra genetiska sjukdomar är upp till var och en hästägare. AQHA rekommenderar emellertid att alla avelsdjur bör testas för att ge uppfödare en möjlighet att välja.

Hästar med sjukdomar som är autosomata recessiva, som HERDA och GBED, kan bära och föra vidare den defekta genen utan att visa någon symptom. Hästar som bär på sjukdomen kan fortplanta sig med djur som inte är bärare (bekräftat genom analys).  Fölen kommer i detta fall att till 50 % bli bärare men kommer inte att påverkas av sjukdomen.

Både MH och PSSM är autonoma dominanta vilket innebär att det enbart behövs en defekt gen för att visa en sjukdomsbild. Hästar vars pappa eller mamma är bärare skall testas. Ingen av dessa sjukdomar kan behandlas men man kan hantera båda.

Att testa för PSSM indikerar även risken för korsförlamning. En genetisk test som kommer tillbaka negativ för PSSM typer 1 innebär inte att hästen inte har PSSM.  Det kan vara PSSM typen 2 där det behövs en muskelbiopsi.

MH och PSSM är båda autosomal dominanta och behöver endast en defekt gen, och av denna anledning rekommenderas att inte bedriva avel med dessa djur.

Om The editors

Se också

Hästar i trafiken? What ever…

Okej, nu är jag lite upprörd. Jag vet inte hur många tusentals mil jag har …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tolv − 2 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.