John Moore –  Vad gör fötterna?

text: John Moore foto: Erika Moore, Annika Bruno översättning: Nathalie Nance

I de senaste artiklarna har jag tagit upp vad hästens hovar gör i en vändning medan den rör sig antingen framåt eller bakåt, och också vilken fot som är pivotfot i olika vändningar. Jag har också skrivit om varför det är viktigt för såväl ranchhästen som för tävlingshästen. Jag har beskrivit hur man ska sitta i vändningen när man rider framåt eller bakåt och var tyngdpunkten ska vara. Så nu är det dags att skriva om vad fötterna gör i de olika gångarterna för att kunna veta när timingen är rätt för att be om olika rörelser som stopp, galoppombyten och övergångar etc.

Takten

Ett bra sätt att börja förstå vad fötterna gör är att tänka på takten och hovnedslagen som förekommer i gångarten innan mönstret upprepas. Skritt är till exempel fyrtaktig innan mönstret upprepas. Mönstren för de fyra gångarterna är som följer.

Skritt: fyrtaktig. Trav: tvåtaktig. Kort galopp: tretaktig. Snabb galopp eller fyrsprång: fyrtaktig. Ryggning: tvåtaktig.

Låt oss titta lite närmare på varje gångart.

Skritt

Om vi börjar räkna hovnedslagen med den vänstra bakfoten i skritt (och kallar den det första taktslaget), kommer nästa fot som sätts i vara vänster fram, som följs av höger bak och sedan höger fram. En del blir förvirrade eftersom det först kan verka konstigt att hästen flyttar samma sidas fötter efter vartannat. Men om vi börjar räkna med höger framfot, till exempel, så blir ordningen: höger fram, vänster bak, vänster fram, höger bak.

Trav

Den är tvåtaktig och hästen landar växelvis på diagonalerna. Vänster fram och höger bakfot sätts i samtidigt, sedan höger fram och vänster bak.

Galopp

I USA och Kanada kallar vi långsam galopp för ”lope” eller ”canter” hellre än ”kort galopp” som det kallas i delar av Europa. Efter de tre taktslagen är det ett kort ögonblick när alla fyra fötterna är i luften. Det kallas svävmomentet. Räkningen börjar med den första foten efter svävmomentet. Om hästen är i vänster galopp, till exempel, så börjar vi räkna höger bakfot eftersom det är den första foten som sätts i marken. Nästa fot är vänster bak och höger fram samtidigt, och sedan vänster fram (som avgör vilken galoppsida det är). Om hästen är i höger galopp blir det istället vänster bak, höger bak och vänster fram samtidigt följt av höger fram.

Fyrsprång

I den här gångarten är de två fötterna som utgör det andra taktslaget i den korta galoppen separerade och skapar på så sätt ett extra taktslag. Ordningen i vänster galopp blir höger bak, vänster bak, höger fram, vänster fram. I höger galopp blir det vänster bak, höger bak, vänster fram, höger fram.

Ryggning

Ryggning kan faktiskt räknas som en egen gångart. Fötterna landar på samma sätt som i traven, på diagonalen, vänster fram och höger bak tillsammans, följda av höger fram och vänster bak.

Målet med övning

Målet i det här läget är att veta hur du ska använda den här kunskapen. Att veta vad fötterna gör i varje ögonblick låter dig veta när du behöver be hästen att göra något, så att hans fötter befinner sig på rätt plats för att det ska kunna ske. Om hästens fötter är på fel plats är det inte möjligt för honom att stoppa, byta galopp etc. när du ber om det. Det finns flera övningar som en ryttare kan använda för att lära sig att känna vad fötterna gör utan att behöva titta. Här följer några av dem.

Ropa ut rätt fot

Börja med att rida framåt i skritt medan du blundar och säger ”nu” varje gång den vänstra framfoten sätts i marken. När du tror att du har kommit rätt på det öppnar du dina ögon och tittar. Det hjälper också att ha en vän som är med och kan tala om för dig om du har fått det rätt.

När du klarar vänster fram försöker du istället med höger fram. Sedan vänster bak och höger bak. Ibland är det vi tror att fötterna gör inte det som faktiskt sker under oss. Och om vi inte har rätt så kommer vi att be hästen att göra något i fel ögonblick. Detta leder oss till den andra övningen.

Stanna på framfoten från skritt

Börja med att rida på en rak linje, i skritt, och titta rakt fram. Be sedan din häst att stanna på vänster framfot när den sätts i marken. Det innebär att du måste vara medveten om var den foten befinner sig när du ger signalen. Den vänstra framfoten lyfts just som vänster bakfot sätts i marken. Det är då du måste be om stoppet. Om din timing är rätt, och om hästen lyssnar på dig och respekterar dina hjälper, kommer han att stanna med sin vänstra framfot först. Detta kan vara väldigt svårt först. Många hästar bryr sig inte om den förhållande hjälpen. Det betyder att de inte lyssnar och respekterar dina hjälper. I så fall vill du få hästen att rygga när vänster fram sätts i, inte bara en halt. Du kommer att be hästen att rygga i samma ögonblick som vänster fram landar utan att låta hästen ta ett extra fusksteg. Du får inte låta honom ta det extra steget. När du klarar att stanna på vänster fram, prova med höger fram. Den här övningen är inte bara bra för att utveckla din känsla för var fötterna befinner sig, utan gör också hästen känsligare för din stoppsignal.

Fler övningar

Det finns många fler övningar som utvecklar din känsla för fotförflyttningen i de olika gångarterna. Galoppfattningar och galoppombyten är ett exempel på hur viktig din timing är när du ber hästen om någotdera. Det finns ett precist ögonblick när en häst lätt kan fatta galopp åt det håll du vill om du ger hjälpen när hans fötter är i rätt position, och om han svarar med en gång på dina hjälper. Som det brukar heta: ” Gör det önskade lätt för hästen att göra, och det oönskade svårt.” Vi kan annars göra det svårare för hästen om vår timing är fel, och vår timing är ofta fel om vi inte vet vad fötterna gör under oss. Men om vår timing är rätt blir det mycket enklare att lära hästen, eftersom det blir lättare för den.

Hästen går i kort galopp. Kan du se i vilken galopp? Kan du säga vilken fot som kommer att sättas i marken härnäst?

Rätt svar: Vänster fram och höger bak samtidigt. 

 

Hästen travar. Kan du säga vilken fot som kommer att sättas i marken härnäst? 

Rätt svar: Vänster galopp. Höger bak. 

 

Hästen skrittar. Kan du säga vilken fot som kommer att sättas i marken härnäst? 

Rätt svar: Höger bak har just satts i marken, så den högra framfoten blir nästa fot att sättas i. Efter det vänster bak. 

 

Detta är lite svårare. Den här hästen befinner sig i svävmomentet. Kan du säga vilken galopp det är? Kan du säga vilken fot som lämnade marken sist? Kan du säga vilken fot som kommer att sättas i marken härnäst?

Rätt svar: Vänster galopp. Vänster fram. Höger bak. 

 

Den här hästen har stannat på höger fram som i övningen. Stoet försökte fortsätta och inte stanna, men jag blockerade henne med tyglarna. 

 

Om The editors

Se också

Lär dig rida western – Del 1 – Kommunikation och konsekvens med Göran Lindström

text och foto: åsa wikberg Under åren som jag arbetat med hästar och människor har …