Kallelse Årsmöte NCHA

Härmed kallar styrelsen till ordinarie föreningsstämma 2014 för NCHA of Scandinavia.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda per post eller mail senast den 2014-02-07 till:
NCHA of Scandinavia
c/o Lars Rask
Teatergatan 2D
611 31 Nyköping eller
lars.rask@ilovecutting.com

Plats: Rosers Hotell och Restaurang i Skara
Datum: Lördag 22/2 2014
Tid: Exakt tid är inte klar. Den kommer att meddelas via hemsidan och Facebook.

Glöm inte att betala medlemsavgiften(medtag kvitto vid senare inbetalning än fyra dagar före årsmötet), det kan även göras på plats innan stämmans öppnande.
Eventuella ändringar meddelas på föreningens hemsida eller via facebook.
Varmt välkomna!
Styrelsen

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd
3. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
4. Val av ordförande och mötessekreterare för mötet
5. Fastställande av dagordning
6. Val av protokolljusterare samt rösträknare
7. Behandlande av verksamhets och förvaltningsberättelserna.
8. Fastställande av balans- och resultaträkning
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande året
12. Val av
a. Ordförande för föreningen, för en tid av ett år
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen sitter för en tid av två år
c. Tre suppleanter i styrelsen med för dem en fastställd turordning för en tid av ett år
d. En revisor jämte en revisors suppleant, för en tid av ett år
e. Tre ledamöter i valberedningen varav en är sammankallande, för en tid av ett år
f. Val av ombud som representerar föreningen gentemot övriga föreningar och organisationer, för en tid av två år
13. Behandling av motioner eller förslag som inkommit till styrelsen enligt nedan gällande regler
14. Fastställande av medlemsavgifter
15. Övriga frågor
16. Årsmötet avslutas

Westernsverige Gala
Efter årsmötet samlas Sveriges Westernföreningar för en gemensam Galafest på kvällen.

All info om galan finns på

http://www.ranchhorse.se/

eller Westerngalan 2014 på Facebook.

Foto: Anne Svensson

Om The editors

Se också

Hästar i trafiken? What ever…

Okej, nu är jag lite upprörd. Jag vet inte hur många tusentals mil jag har …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

1 × tre =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.