Lösdrift på vintern

Främsta skälet att välja lösdrift är att det skapar möjlighet för ett mer naturligt rörelsemönster. Dålig stall­miljö med otillräcklig ventilation, fukt och damm, kan orsaka olika luftvägs­problem hos hästar och dessa kan vara svåra att komma till rätta med. Då är lösdrift ett bra alternativ.

NR 7/2010
Text: Åsa Wikberg  Fakta: Jordbruksverket   Foto: Palmmans lösdrift/hippoboxen.se

[private]


Idag väljer många att ha sina hästar i lösdrift. Skälen till varför man väljer lösdrift kan vara många och varierande. Lösdriftformen är så nära hästens naturliga liv man kan komma med ”tamhästar”. Med den skillnaden att hästen inte behöver leta efter föda på samma vis som en vildhäst. Flocken är också sammansatt av oss människor.
Att hästarna ofta mår bättre och håller sig friskare är ett annat skäl varför många väljer att hålla sina hästar ute. Främsta skälet att välja lösdrift är att det skapar möjlighet för ett mer naturligt rörelsemönster. Dålig stallmiljö med otillräcklig ventilation, fukt och damm, kan orsaka olika luftvägsproblem hos hästar och dessa kan vara svåra att komma till rätta med. Då är lösdrift ett bra alternativ.


Flockdjur

En häst i naturlig miljö lever flockliv 24 timmar om dygnet och de betar 18-20 timmar. Eftersom hästen har en liten magsäck så behöver den kontinuerligt intag av föda i mindre mängder. När hästen inte får föda kan bakteriebalansen i tarmarna rubbas och detta kan medföra problem. Därför är det viktigt att hästen får tillgång till föda så ofta som möjligt under dygnet. Har hästarna olika behov av foderinnehåll och mängd, så kan en del av utfodringen ske uppbundet, då anpassar man lösdriften för det.
En häst i frihet rör sig hela tiden och vilar bara kortare perioder. Man beräknar att en vild häst rör sig cirka 15 kilometer om dagen. Hästen har också sin egen temperaturreglerare som gör att den kan hålla en jämn kroppstemperatur på 38 grader. De tål kyla mycket bättre än människor och sätter päls i förhållande till den omgivande temperaturen. Håller du dina hästar i lösdrift så kan du tänka på att täcken förhindrar hästen att sätta den päls som den behöver. Tänk också på att när du tvättar hästen tar det bort en del av det naturliga skyddet mot väder och vind som finns i hårremmen på en utegångshäst.


För och nackdelar

Det finns både för- och nackdelar med lösdrift kontra traditionell uppstallning. Fördelar är till exempel:
Hästen kan röra sig fritt så mycket den vill och alla timmar på dygnet. Den kan när den känner för det söka skydd för regn, snö och vind.
Man behöver inte oroa sig, som hästägare, om man åkt hemifrån och det plötsligt blir dåligt väder.
Hästarna får leva ett naturligt flockliv.
In- och utsläpp samt utfodring behöver inte ske på ett visst klockslag (om man inte föredrar att ha ett visst klockslag själv för utfodring).
Livet som hästägare blir enklare och det är lättare att få någon att titta till hästarna då man behöver åka bort.
Luftvägsproblem, dammproblem och tjocka ben är några av de problem som kan minska vid lösdrift.
Nackdelar med lösdrift kan till exempel vara följande
Den vardagliga hanteringen av hästen kan bli lidande.
Hästar kan ha varierande krav på utfodringen och om man har fri tillgång till foder kanske det inte passar alla individer.
När hästar går tillsammans i flock måste man vara uppmärksam på hur de interagerar med varandra och att alla hästar mår bra av att vara i flocken.


Kan se ut på olika sätt

Lösdrift kan byggas på olika vis beroende av hur många hästar man har och hur omgivningen ser ut. En del föredrar att ha flera olika lösdrifter där till exempel unghästar eller fölston går tillsammans. Bra är att ha så stor hage som möjligt och gärna med varierande terräng. Fri tillgång till gott vatten och saltsten skall hästarna ha och många väljer även att ha fri tillgång till grovfoder. Har man alla hästar tillsammans kan man göra en ”creep feed”. Man avdelar en plats där bara fölen/unghästarna kan komma in och äta, ofta är det de som har störst näringsbehov.


Plats och storlek

Lösdriften skall vara stor nog för det antal hästar som nyttjar den. Den ska ha en stor öppning eller flera öppningar så att ingen häst känner sig trängd utan kan gå ut när det behövs. Lösdriften bör även placeras med öppningen mot söder och på en plats där hästen naturligt känner att den har en bra överblick över omgivningen. Hästen skall kunna ligga ned och vila på en torr plats i lösdriften, så någon form av strö måste användas.


Forskning visar tummen upp

Forskning har visat att lösgående hästar mår mycket bättre än de som går ensamma i hagen och sedan tillbringar natten inomhus i en box för sig själva, Forskarna Michael Michanek och Mikael Ventorp gjorde på uppdrag av Bollerups Lantbruksinstitut och Jordbruksverket en studie som slog fast att hästar i lösdrift i allmänhet har ett mycket bättre hälsoläge och bland annat mer sällan drabbas av magsår och luftvägsinfektioner än hästar som lever stillastående i stall. Dessutom är systemet med lösdrift väsentligt mycket billigare.
Det finns fler forskningsrapporter som tittat på hur hästar interagerar vid lösdrift; Olika inhysningssystem och hur de påverkar hästarna, en M1-uppsats från SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry, författare: Therése Nilsson; [2009] och Åse Nilsson, SLU 2006, Ligghallsareans inverkan på beteenden hos högdräktiga ston i lösdrift.


Utevistelse på vintern

Reglementet säger att; under den kalla årstiden (den tid då betestillväxt inte sker) får hästar hållas ute upp till 16 timmar per dygn utan tillgång till ligghall. Om du vill hålla din häst ute mer än 16 timmar per dygn måste hästen vara lämpad för det. Även terräng, underlag och andra yttre förhållanden måste vara lämpliga.
Om din häst är ute mer än 16 timmar per dygn under den kalla årstiden ska den ha tillgång till ligghall eller annan byggnad som ger hästen skydd mot väder och vind. Hästen ska också ha tillgång till en torr och ren liggplats. En ligghall för hästar bör normalt bestå av tre väggar och ett tak. Den öppna långsidan bör i normalfallet ha söderläge.


Utrymme per häst i ligghall utan utfodring i hallen

Hållningsform gruppboxstorlek
Vuxna hästar: 80 % av arean för vuxen häst i enhästbox
Sto med föl: 80 % av fölningsboxen
Unghästar 12-24 mån: 60 % av arean för vuxen häst i enhästbox
Unghästar 5-12 mån: 40 % av arean för vuxen häst i enhästbox


Om du har ligghall med utfodring

Har du ligghall med utfodringsanordning gäller samma mått som för ligghallar utan utfodring. Du får alltså inte räkna med utfodringsytan när du räknar ut arean. Utfodrar du istället dina hästar lösa inne i ligghallen gäller samma utrymmeskrav som för gruppbox. Utrymmeskraven gäller även för utevistelse. Utrymme per häst vid grupphållning gäller även om hästarna vistas ute.

Mått för spiltor och boxar

Även om hästarna står på lösdrift vill man ofta ha en torr plats inomhus där man kan ta in hästar vid behov. Har du spiltor så gäller olika regler för om det bara är en ätspilta (för kortare tid) eller uppstallningsspilta (för längre tid). Spiltmåtten är optimala mått som inte får underskridas eller markant överskridas.

Mått för ätspiltor

Mankhöjd     spiltlängd    spiltbredd (m)
0,86-1,07     1,75     0,5
1,08-1,30     2,1     0,55
1,31-1,40     2,3     0,6
1,41-1,48     2,4     0,65
1,49-1,60     2,6     0,7
1,60-1,70     2,75     0,75
>1,71     2,9     0,8
(Det finns även mått för mellanväggens höjd)


Mått för boxar

När det gäller box och ligghallsmått är det ofta bättre att ha större mått än de mått som anges nedan.
Mått box för individuell uppstallning
mankh. (m) boxarea (m²) *bredd (m)
<0,85     3     1,5
0,86-1,07     4     1,6
1,08-1,30     5     1,9
1,31-1,40     6     2,1
1,41-1,48     7     2,2
1,49-1,60     8     2,35
1,60-1,70     9     2,5
>1,71     10     2,7
*Vid korttidsuppställning får arean minskas till 85 % av angivna mått.


Mera regler

Det kan även vara bra att känna till att det inte är tillåtet att nyanlägga uppstallningsspiltor – man skiljer på uppstallningsspiltor där hästar står längre tid och ätspiltor som enbart är för förvaring kortare stunder. Ätspiltor får du anlägga.
Enligt lag måste det även finnas tillgång till enskild box för uppstallning av häst som är sjuk och är ordinerad boxvila.
Lämpliga mått på dörröppningar, här rekommenderar man 1,50 men minimåttet är 1,20. Det är lite snålt för en lösdrift, har du möjlighet är det bra att ha så stor öppning som möjligt vid grupphållning, gärna öppet efter en långvägg. Takhöjden ska var minst x1,5 av högsta hästens mankhöjd, men som lägst 2,20 meter.


Ligghallen bör innehålla

En bra ligghall bör erbjuda hästen:
En torr, ren och mjuk liggyta
Ett bra, högt läge gärna med öppning mot söder
Väderskydd
Avledning av regnvatten
Vara väl ventilerad
Tillräcklig yta per häst
Stora öppningar, gärna flera
Tillräcklig porthöjd för både hästar och ev. maskiner
En fribärande stomme
Takmaterial med kondensskydd
Stensockel eller annan hög sockel
Ett bra underlag i ligghall och hårdgjorda ytor vid matplats, in- och utgångar.
God belysning och dagsljusinsläpp
Stor ligghall kan gärna ha liggavdelning separerad från utfodringsplats. Om du har separat utfodringsplats i ligghallen, tänk på att hästens yta räknas utanför den.
För din egen bekvämlighet bör den även vara lätt att rengöra och du bör ha ströförråd nära ströbädden.
Mer tips finns i ”Att bygga häststall” av Ventorp/Michanek

[/private]

Om The editors

Se också

Hästar i trafiken? What ever…

Okej, nu är jag lite upprörd. Jag vet inte hur många tusentals mil jag har …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

16 − fyra =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.