Mask i magen – Vad betyder det?

2007 blev avmaskningsmedel för häst receptbelagda. Syftet var att få bättre avmask-nings-rutiner och på så sätt undvika bland annat resistens hos parasiterna.

Lucky Rider nr 1/2011
Text: Mia Krisoffersson Foto: istochphoto.com, produktbilder

I praktiken har de receptbelagda avmaskningsmedlen blivit ett tungrott projekt för hästägaren.

Förutom den tid som krävs för träckprov, analys, receptförskrivning av leg. veterinär, apoteksuthämtning och ev. träckprov efter avmaskning så kostar hästens avmaskning ofta betydligt mer pengar nu än innan de ny reglerna trädde i kraft. Trots detta är de nya reglerna med receptförskrivning av avmaskningsmedel av godo om man ser till hästens avmaskningsbehov och minskad risk för resistens hos parasiterna. För att bena ut det hela har vi tagit hjälp av Equippolab och Anneli Blocher som är delägare och arbetar som biomedicinsk analytiker på företaget.

[private]Träckprov A och O

För att kunna avgöra hurvida vi behöver avmaska våra hästen är det viktigt att börja med ett träckprov. Om vi använder avmaskningsmedlen fel eller för mycket kan maskarna bli resistenta. Efter den 15 oktober 2007 måste alltså hästägaren kontakta veterinär för att få recept utskrivet för sitt avmaskningsmedel. Detta ställer i sin tur större krav på veterinärens kunskaper om hästen och dess parasiter, betesstrategier och avmaskningar.

Enligt de nu gällande reglerna kan:

• Stallets veterinär skriva ut avmaskningsmedel till häst per telefon, om denne tycker att det är lämpligt och har tillräcklig bakgrundskunskap.

• Laboratorieveterinär skriva ut avmaskningsmedel om träckprov visar att det behövs.

• Stallets veterinär också kräva träckprovtagning eller undersökning av hästen innan avmaskningsmedel skrivs ut, om denne tycker att det behövs.

Kan förskriva utan undersökning

Det är möjligt för veterinären att förskriva avmaskningsmedel utan undersökning, men detta bygger oftast på att man har en regelbunden kontakt med sin veterinär och är alltså inget man som hästägare kan kräva. Har veterinären kännedom om både häst och hästägare underlättar det för veterinären att göra en bedömning om vilka åtgärder som ska sättas in eller inte sättas in. Har man ingen “fast” veterinär man använder, är oftast ett träckprov det enda veterinären konkret kan titta på för att bestämma om hästen bör avmaskas och i så fall med vilka preparat. Naturligtvis skulle det underlätta om laboratoriepersonalen, som är bland de som har störst kunskap i ämnet, direkt utifrån provsvaret kunde skriva ut recept, men tyvärr tillåter inte reglerna det idag.

Risker

Kravet på recept för avmaskningsmedel är till för att hjälpa hästägaren med avmaskningsrutinerna. I praktiken känner flera hästägare vi pratat med att antalet steg för att slutligen kunna avmaska sin häst är många och det i sin tur leder till att man drar på det eller kanske till och med helt struntar i att avmaska. Här är det viktigt att man förstår att kravet på recept är till för hästens väl och ve och inte för att sätta käppar i hjulen för hästägaren. Om man under en längre tid struntar i att avmaska då behov finns skulle det kunna leda till katastrofala följder. En häst som bär på en mycket hög smitta, till exempel av stora blodmasken och inte blir avmaskad i tid riskerar att föra smittan vidare men också att dö till följd av parasittrycket!

Vi har i år noterat flera fall av kolik och tarmvred på grund av parasitinfektion och händelseförloppet som i regel bara har en utgång är både snabbt och smärtsamt för hästen.

Resistens

Meningen med riktad avmaskning handlar inte enbart om resistensproblematiken utan också om att minska användningen av giftiga preparat. Viss resistens finns redan idag så det är viktigt att vi tar detta på allvar! Genom att avmaska vid behov, betesplanera och sanera hagarna är tanken att vi ska kunna minska parasittrycket. Tar man bort biten med avmaskning vid behov  kommer trots de andra åtgärderna parasittrycket i stället att öka! I Danmark ställde man under en period krav på individuell träckprovsanalys innan receptförskrivning. Detta resulterade i att många hästägare föredrog att inte avmaska framför att ta prov. I Sverige har det istället noterats ett markant ökat intresse för riktad selektiv avmaskning bland såväl hästägare som veterinärer. Man ska inte heller glömma att olika maskar kan kräva olika avmaskningar, vilket gör att avmaskning utan att först ta prov skulle kunna innebära att problemen kvarstår. Det är även så att fånghästar ibland tros ha visat sig reagera på avmaskningspreparaten, därför låter man helst bli att avmaska dessa om det inte är absolut nödvändigt!

Ganska enkelt!

Att ha kontroll behöver inte alls vara så svårt, omständigt och dyrt! Hos exempelvis Equippolab lägger man enkelt sin order i webb-butiken. Oftast har man sitt material dagen efter, plockar ett par träckbollar och postar dem  i det färdig-frankerade kuvertet.

Provsvaret får man senast dagen efter att provet anlänt till laboratoriet. Väldigt ofta visar det sig att man inte behöver avmaska, men om man behöver det kontaktar man sin veterinär som i sin tur kontaktar apoteket. Numera går det också att få avmaskningsmedlen hemskickade direkt från apoteket!

Ännu enklare

Vi som hästägare protesterar sällan högljutt. Men om frågan kan göra livet enklare för oss hästägare borde vi kanske hojta lite mera. Hade laboratorie-personalen kunnat skriva ut recept direkt utifrån träckprov hade vi sparat åtminstone ett steg i ett steg i processen, dessutom en och annan liter bränsle till bilen samt ett antal telefonsamtal till en i regel upptagen veterinär.

Detta är kanske en liten fråga men ändå av en viss betydelse för oss redan hårt tidspressade hästägare.

Mer info:  www.maskkontroll.se.

EuroHorse i monter B02:28[/private]


Om The editors

Se också

Hästar i trafiken? What ever…

Okej, nu är jag lite upprörd. Jag vet inte hur många tusentals mil jag har …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 × ett =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.