Lär dig rida western med Rolf Carlsson

[private]

Lär dig rida Western

Det här är fjärde delen i vår artikelserie – Lär dig rida western. Det är Rolf Carlsson, Hagfors, som guidar oss genom westernridningens grundprinciper. Rolf har varit verksam inom westernridningen under många år och driver ridskola i Värmland. Han är också flitigt anlitad för clinics.

Luckt Rider Nr 1 2007
Text Rolf Carlsson Foto: Carina Kvist

[protected]Grunden för all lyckad träning är kommunikation mellan dig och hästen.  Denna kommunikation bygger på ömsesidig respekt. Din respekt för hästen och hästens respekt för dig. Hur uppnår man detta på bästa sätt? Genom att jobba hästen från marken stärker du ditt ledarskap, som är förutsättningen för att du ska kunna be hästen att jobba för dig. Ledarskapet innebär för hästen rent praktiskt att han kan slappna av och lämna sig i din vård, det vill säga följa dina beslut och känna trygghet.
En häst är ett bytesdjur och är därför mycket ängslig och alltid på sin vakt. Ha detta i beräkning när du tränar din häst. Något du kan vara helt säker på är att om hästen inte lyder dig på marken till e100% kommer han inte att göra det när du sitter på heller.

Några grundläggande övningar
Utrusta hästen med en repgrimma. Det är en grima med knutar som hästen känner och svarar på bättre än en vanlig grimma. Ett rep på 3- meter av följsam kvalitet fästes i griman. Att hästen följer dig lugnt och går lite efter dig när du leder honom är en absolut förutsättning för vidare arbete.
Hästen får under inga omständigheter gå på dig eller förbi dig. Du kn hindra hnom på olika sätt.
1. Veva framför honom med änden på repet. Går han framför denna linje du satt upp träffas han av repet.
2. Flaxa med armarna. Det brukar stoppa de flesta.
3. Sätt ut armbågarna. Går han på dem har han valt det själv.
4. Stanna honom och backa honom varje gång han försöker gå förbi dig.
Vad du väljer vet du bäst själv, det beror på hur känslig hästen i fråga är. Använd det medel som stoppar honom.
Hästen är ett flockdejur och reagerar utifrån det. I en hästflock finns alltid en trygg och klok ledare som skyddar de andra hästarna mot faror. Denna ledare är den som alla hästar vill vara nära och alltid förljer till 100%. Sträva efter att bli denna ledare för din häst. Uppträd klokt, lugnt och fast men med stor lyhördhet.

Sidepass
Vid en sidepass ska hästen flytta sig rak – från nos till svans – i sidled. Vid sidepass till vänster går hästen undan för höger sittben och skänkel. Höger framben korsar vänster framben. Höger bakben korsar vänster bakben.
Sidepass är en utmärkt övning för att träna på att använda samtliga hjälper. Du måste vara beredd att parera med framåtlutat överliv och ev. båda skäklar om hästen väger bakåt och med förhållande tyglar och fast sits om hästen väger framåt.

För att få hästen att flytta rakt i sidled vänster:
1. Sitt tydligt på höger sittben
2. Tryck lätt med höger skänkel rakt ner och öppna med innertygel för att ta med vänster framben.
3. Ta ett stag till vänster, lägg ner tygeln på halsen, sitt mitt över hästen, slappna av och stanna. Ta ett steg till osv.
Det är lättare att få hästen att förflytta sig i sidepass om du först ställer honom svagt i från rörelseriktningen.
Desto säkrare hästen blir ju rakare kan du ha hästen ställd från början.
Vill framdelen gå före så led tillbaka med höger tygel och håll emot med vänster tygel. Om bakdelen går före, led lite med vänster tygel och håll kontakt med höger tygel. När du börjar öva sidepass kan du göra det med nosen mot väggen och bakdelen in mot ridbanan så är det svårare för hästen att gå från dig framåt.

Rollback
Ett utmärkt sätt att träna upp hästens förmåga att sätta under sig bakdelen är rollback. Nu ska du tänka på vart hästen inte får gå. Se till att stänga de vägar dit han inte fått gå.

Låt oss anta att du rider i vänster varv.
1. Sakta ner och stanna. Nu kan du vända till höger mot staketet.
2. Tänk nu noga på vart hästen inte får gå innan du börjar. Han får inte gå framåt, alltså håller du emot en aning. Han får inte gå bakåt, så var beredd att lätta i tygeln.
3. Luta dig en aning framåt.
4. Han får inte vända till vänster, så stäng vänster sida med tygeln mot halsen, vänster skänkel och sittben.
5. Öppna upp till höger dit han får gå.
6. Visa vägen med ledande tygeltag.
7. Strama ev. upp yttertygeln en aning.
8. Ta med dig hästen med vänster skänkel.
9. När i är mitt i vändningen, öppna med den nya innerskänkeln (höger) och ge långt slack i båda tyglarna.
10. Ta upp dem tillbaka när hästen är ute ur rollbacken och är rak igen.
När hästen ska lära sig rollback ger du tydlig yttertygel (neckrein) och håller hästen rak. Målet är dock att hästen ska lära sig att vända med lös tygel, yttertygel. Vänd gärna mot staket i början, då vänder hästen bättre över bakdelen.

Galopp
Galopp fattar du med ytterskänkel och med lite extra vikt på yttre sittben.

1. Börja med att samla hästen och håll om honom med innerskänkeln.
2. Lyft upp innertygeln en aning (om hästen har lätt för att gå lågt och hamna på bogarna).
3. Dra tillbaka ytterskänkeln och sitt över å yttre sittben. Flytta fram händerna en aning för att ge hästen utrymme att flytta fram benen. Så fort hästen fattar galopp, ska händerna befinna sig paralellt strax framför sadelhornet. Öppna upp innersidan, dvs tag bort ditt innerben i fattningen.
I början kan det vara lättare för dig att fatta galopp med hjälp av långsidan.
1. Rid en bit från väggen/staketet.
2. Flytta hästen tillbaka på spåret med innerskänkeln.
3. Sitt om och fatta för yttervikt och ytterskänkel.
4. Glöm inte att öppna innersidan.
Själva rörelsen ut mot spåret ger lite framåtbjudning och växlingen mellan inner och ytterhjälper kan underlätta för hästen att fatta galopp.
I och med att du stänger yttersidan med vikt och skänkel och öppnar upp galoppsidan fattar hästen lättare rätt galopp och har lättare att förstå dig när du börjar med galoppbyten.
I galoppen måste du driva fram hästen med ditt säte. Du gungar fram hästen till rätt tempo. Om du driver honom rytmiskt framåt med ditt säte, kommer han att stanna mjukt eller sakta av när du slappnar av och slutar driva.
För att erhålla een rätt form i galopp jobbar du samtidigt med att samla, driva och ge efter på samma sätt som i de andra gångarterna.
1. Sitt till lite, ta en förhållning, driv och ge tygel så fort hästen bjuder samling.
2. Var inte rädd för att rida på lösa tyglar i galopp. Rid mycket med ben och säte för att bibehålla formen och bestämma tempo.[/protected][/private]

Om The editors

Se också

Lär dig rida western – Del 1 – Kommunikation och konsekvens med Göran Lindström

text och foto: åsa wikberg Under åren som jag arbetat med hästar och människor har …