Ranchtrail med James Hansen

[private]

Ranchtrail med James Hansen

James Hansen kommer från England och är tränare på Tuse Creek Ranch i Danmark samt domare på shower runt om i Skandinavien.
I denna artikel berättar han om tävlingsklassen Ranchtrail.
Text: James Hansen  Foto: Carina Kvist
Lucky Rider Nr 3 2006


[protected]I ranchtrail skall minst fem hinder användas för att visa hästens kapacitet och följsamhet att utföra flertalet arbetsmoment som kan förekomma och krävas av dem under en normal arbetsdag på en ranch.
Så långt det är möjligt ska ranch­trailens hinder och miljö vara så naturligt som möjligt. De ska alltså spegla ranch­arbete och inte vara showhinder. Det är även starkt rekommenderat att tävlingen avhålls utomhus i en naturlig arbetsmiljö.
De tre gångarterna skritt, trav och galopp kommer att bedömas likväl som ridvägar och uppförande.
En bra, väl avpassad och välskött arbetsutrustning på hästen skall användas och ge en högre bedömning än en silverutrustning.
Obligatoriska hinder som skall förekomma är:
1. Öppna och stänga en grind. Ett rep spänt mellan hinderstöd eller liknande räknas ej som någon grind.
2. Dra ett objekt i en rak linje eller runt i ett mönster. Repet får ej fästas i hornet. Ej heller endast hållas i handen.
3. Dummy. Här ska man visa att hästen villigt accepterar att ryttaren hanterar ett rep från ryggen. Hästen ska stå lugnt medan ryttaren svingar lassot. Skyggar hästen för repet skall kraftigt poängavdrag göras.

Hinder och poäng
Andra hinder som kan förekomma i ranchtrail är: gå över ett vattenhinder, sitta av och släppa tygeln varvid hästen skall stå kvar, gå över bro och lastning i hästtransport.
Så träna och se till att både du och hästen klarar alla ovanstående hinder.
Poängsystemet i ranchtrail är detsamma som i vanlig trail. Ett ekipage som avviker från mönstret ska inte placeras före ett ekipage som genomfört mönstret korrekt. Poängbedömningen ska baseras från 0 och uppåt, där 70 poäng är medel. På varje hinder ska ekipaget ges ett betyg som läggs till eller dras ifrån 70 enligt följande:
+ 1,5 utmärkt
+ 1 mycket bra
+ 0,5 bra
0 tillfredställande
-0,5 otillfredställande
-1 dåligt
-1,5 mycket dåligt
Även straffpoängbedömningen är densamma som i vanlig trail.
Följande fel vid hinder innebär 0 poäng (diskvalificering) för ekipaget:
• Genomföra ett hinder på annat sätt än vad som anges i mönster.
• Missa eller ej försöka genomföra ett hinder.
• Att inte försökt genomföra ett hinder.
• Ha fel gångart.
• Ha fler än ett finger mellan tyglarna med ridning på stångbett.
• Använda två händer eller byta hand vid ridning på stångbett.
•  Använda romalen framför sadeln.
• Fel på utrustning som fördröjer utförandet.
• Att röra hästen på halsen för att få den att sänka huvudet. Skrämma den eller berömma den.
• Falla av eller rida omkull.

Till sist: Läs wras (sverige) regelbok och öva, öva – det gör under. Se till att både du och hästen är redo när ni åker till tävlingen för du kan inte klämma in 3-6 månaders träning sista kvällen innan tävling.
Ha kul på tävlingen och ta hand om er!

Detta gäller WRAS-tävlingar. Rider du annan organisations tävling så läs in dig på deras regelbok. Reglerna kan skilja mellan de Skandinaviska länderna. I Danmark är t. ex. ett obligatoriskt hinder avsittning och ta ut bettet ur hästens mun.


[/protected][/private]

Om The editors

Se också

Lär dig rida western – Del 1 – Kommunikation och konsekvens med Göran Lindström

text och foto: åsa wikberg Under åren som jag arbetat med hästar och människor har …