Ranchtrail med Lars Bråve

Ranchtrail med Lars Bråve

Lars Bråve avslutar här sin artikelserie om trail. Lars är bosatt i Billesholm, Skåne där han bedriver uppfödning  under namnet Bråvesta Quarter och Paint. Han är även en flitigt anlitad tränare med trail och hoppning som specialitet.
Text: Lars Bråve  Foto: Carina Kvist

[private] Lucky Rider Nr 3 2006

Ranchtrail är ”originalet” i trailridningen. En utslagsgivande ranchtrail skall ske utomhus med långt mellan hindren så domaren kan bedöma hästens rörelse och framåtbjudande gångarter i ett friskare tempo än som normalt rids i den vanliga trailen. Banbyggaren skall ha gott om plats och kunna utnyttja terrängen i samband med byggandet och använda naturliga hinder där de finnes som ex. en bäck eller om det finns en bank eller brant backe. Här skall arbetsförmågan och mångsidigheten hos hästen visas upp.
Domaren vill inte se silvertäckt sadel och träns eller glittrande slinkys.Det man vill se är en snygg och välvårdad arbetsklädsel. Detta gäller både i ranchtrailen och ranchcuttingen.
Genom att träna ranchtrail får man en välriden, välskolad och säker häst och det är ju vad man önskar som hästägare och ryttare. [protected]

Banan
Tävlingsmässigt skall banan bestå av minst sex hinder. Tre av dessa är obligatoriska, nämligen grind, dummy och att släpa. Grinden skall alltid vara fast. (Repgrind accepteras inte). Sätt gärna ett par småbjörkar intill grinden.
Lasso kastas mot dummyn och domaren bedömer hästens lugn under lassosvingen. En miss på dummyn bedöms inte så hårt, men däremot blir det ordentliga minuspoäng om hästen inte står still och håller sig lugn. Enda chansen att träna detta är att sitta hemma på gårdsplan och svinga lasso.
Att släpa kan för många hästar vara lite nervpirrande, men även här gäller att träna och ta det lugnt. Det går att släpa i princip allt, både framlänges och baklänges. Tänk på att repet inte får fästas i hornet eller enbart hållas i handen. Man gör en ”dally”, ett varv runt hornet). Släpandet kan göras rakt fram eller i en cirkel. En del djur är bakrädda i början så börja träningen genom att låta någon gå bakom och lägga repet mot bakdelen på hästen.  När detta fungerar binder ni fast repet i ex. en bilring eller en lätt stock och rider iväg.
Det finns egentligen ingen gräns för vilka hinder som kan användas så länge de är säkra och kan kopplas samman med rancharbete. Finns det inte någon liten naturlig bäck så går det bra med en vattenmatta eller presenning. En bra trailhäst skall naturligtvis gå både över och i vatten. Tänk dock på att den inte får hoppa. Bro skall finnas med. Finns det någon naturlig så använd den, men annars går det bra att använda samma bro som normalt användes i bantrailen.
En bra ranchhäst skall stå stilla när ryttaren går av för att utföra någon form av arbete på marken. Ground tie är väsentligt för tävlingen och du kanske får en häst som står kvar efter en avfallning ute i naturen.
I princip kan det flyttas en massa föremål från den ena platsen till den andra. Ta av och på regnrock, hänga tillbaka o.s.v.

Bomarbetet är baserat på samma avstånd som i bantrailen. I skritt 37-60 cm., trav 90-105 cm och i galopp 180-210 cm. Skrittbommarna kan höjas till 30 cm. men då skall avståndet vara minst 55 cm. Använd gärna stockar i skritten. I ranchtrailen skall man rida över minst 4 bommar och i trav eller galopp skall bommarna ligga parallellt. Tänk på att tempot är något högre än i bantrailen varför det är lämpligt att de längre måtten användes när ni börjar träningen. Skrittbommar får ligga t.ex. i solfjäderform och mellan skrittbommarna kan ligga ex. ris eller någon pressening. Bommarna får inte komma i rullning och skall helst inte vara målade. Boxvändning, stopp framför en bom och ryggning är tre andra hinder som banbyggaren kan lägga ut.

En annan typ av hinder som är mycket utslagsgivande är att lasta hästen i en vanlig hästtransport som står ute på banan. Stödhjul och stödben skall vara nere och låsta och vagnen kan vara helt öppen utan mellanvägg och frambom. Hästen skall vara lätt att lasta och ryttaren kan välja att antingen leda in hästen eller låta den gå själv. Utlastningen bör ske genom ryggning. Detta är ju också en grundträning som underlättar den dagliga hanteringen av hästen.
Ranchtrail är en mycket rolig tävlingsgren, och i och med de olika träningsmomenten blir hästen lugn och orädd vilket är något alla ryttare uppskattar i den dagliga hanteringen och ridningen.

[/protected][/private]

Om The editors

Se också

Lär dig rida western – Del 1 – Kommunikation och konsekvens med Göran Lindström

text och foto: åsa wikberg Under åren som jag arbetat med hästar och människor har …