Reining – The basics med James Hansen

Reining The basics

James Hansen kommer från England och är tränare på Tuse Creek Ranch i Danmark samt domare på shower runt om i Skandinavien. I denna artikel berättar han om klassen reining.

Text: James Hansen Foto: Horse & Light

[private]

They say that the reiners bible is “A GENERAL” :-”To rein a horse is not only to guide him but to control his every movement. The best reined horse should be willingly guided or controlled with little or no apparent resistance.”
Välkommen till reiningvärlden, westernridningens dressyr. Det finns tio NRHA*-godkända reiningmönster. Alla mömstern innehåller cirklar, spinn (snurr), galoppombyten, rollbacks (stopp och vändning) och stopp (slidestop där hästen sätter sig och glider till stopp). I den här artikeln ska vi gå igenom ett av mönstren och se vad som krävs av ryttaren och vad domaren tittar på i de olika manövrarna i mönstret. [protected]

Alla börjar på 70 poäng
I reining är 70 poäng medeltalet. Alla startar på 70 poäng, oavsett vem man är eller vilken häst man rider.
Att rida ett rent mönster och behålla de 70 poängen utan att få staffpoäng genom hela programmet är en bra prestation i sig.
Poängskalan som domaren använder för varje moment i mönstret går från -1,5 poäng till +1,5 poäng med 0,5 poängs steg därimellan. 0 poäng i ett moment är medeltalet som ges vid korrekt utförande.
Får man -1,5 i ett moment så var det väldigt dåligt genomfört, men får man + 1,5 var momentet utmärkt genomfört.
I regelverket finns fasta straffpoäng för felaktigheter som inträffar. De går från 0.5 – 1 – 2 – 5. Man kan också få 0 poäng i slutpoäng (då har man förlorat de 70 man började med).
Det är många faktorer en domare måste ta hänsyn till innan han sätter poäng på momenten. Men framför allt detta:
1) A general.
2) Benefit of doubt goes to the rider(In other words if the judge was not 100% sure if they saw somthing it goes to the rider).
3) Alla hästar och ryttare skall poängsättas rättvist.
Reiningmomenten är utmanande i sig. När ryttaren sedan ökar hastigheten i momenten så ökas också svårighetsgraden. Det är här du kan kamma hem domarens pluspoäng, eller om momenten går dåligt , minuspoängen.
Här vill jag råda dig att tänka på din hästs begränsningar. Alltså – fösök inte få 73 poäng på en häst som bara är kapabel att få 68 poäng. Det som händer då är att du kanske hamnar på 60 poäng.
Har du en häst som gör bra cirklar, spinner och stoppar bra – visa domaren det. Du kommer att få en rättvis bedömning på de momenten.
NRHA Mönster nr. 5
Manöver 1). Galoppfattning mot vänster cirkel, två snabba stora cirklar, en liten långsam cirkel, stopp i mitten av banan.
Manöver 2) 4 spinn till vänster.
Manöver 3) Galoppfattning mot höger cirkel, två snabba stora cirklar, en liten långsam cirkel, stopp i mitten av banan.
Manöver 4) 4 spinn till höger.
Manöver 5) Galoppfattning mot vänster cirkel – galoppombyte mot höger cirkel – , circle right change leads back to the left.
Manöver 6) 3/4 vänster cirkel galopp ned förbi mittenmärket på banan och stoppa, roll back till höger.
Manöver 7) Galopp tillbaka runt arenans kortsida och längs långsidan, passera mittenmärket, stoppa,  rollback till vänster.
Manöver 8) Galopp tillbaka runt arenans kortsida och passera mittenmärket, stoppa och backa ca. 3 meter. Gör en kort paus för att visa ditt avslut av mönstret.
(Hälsa mot domaren innan du börjar och när du avslutar mönstret).
Som du kan se är det åtta olika moment som ska bedömas. Domarens poängkort (scorecard) talar om precis vad du gjorde och hur bra du gjorde det. Det talar också om ifall du hade några staffpoäng. Det talar även om för dig vad du behöver förbättra eller om du är på rätt väg. Så se till att läsa domarens poängkort efter du tävlat så att du får feedback på din insats.

Vad domaren vill se
När du gör cirklarna vill domaren se snygga, runda, snabba cirklar – men ni behöver inte galoppera som om ni hade eld i baken för att sedan växla till en pleasuregalopp (riktigt långsam galopp). Du måste tänka på att göra växlingen mellan den snabba och de långsamma galoppen mjuk, smidig och snygg att titta på.
Visst, du ska visa en växling i hastigheten – men den ska vara kontrollerad. Vad du kan tänka på är att första fjärdedelen av den stora snabba cirkeln ska bygga upp hastigheten.
Därefter 1, 5 cirklar i jämn hög  fart.
Växlingen ned till den lilla långsamma cirkeln bör börja redan när du lämnar väggsidan på din andra snabba cirkel, då blir hastighetsväxlingen smidig istället för studsig.
Stoppen i mitten bör också vara mjuk och lätt.
Spinnen (snurren) ska vara flytande utan motstånd. Det får inte se ut som hästen blir dragen runt. Hästens framhovar ska förflyttas med den yttre hoven utanför den inre – rytmiskt och säkert. Inre bakhoven, kallad pivothoven, skall förbli på samma plats. Vid högre fart i spinnen har den dock en tendens att förflyttas en aning av trycket som uppstår.
De två galoppombytena som skapar en åtta i cirkelmomenten – från vänster till höger och från höger till vänster – skall snarare vara smidiga och mjuka än tvära och studsiga. Bytena ska ske med fram- och bakben samtidigt.
Stoppen är lite speciella. Du kanske undrar varför, och det är en bra fråga.
Låt oss ta mönster 5. I galoppombytens i åttafiguren – efter sista galoppombytet så bedömer domaren från slutet av byten galoppen genom arenan, the approach, hastighetsökningen, själva stoppen och längden på stoppen samt rollbacken.
Med andra ord så bedömer domaren inte bara stoppen utan fyra andra delar i utförandet. Alla delarna räknas in i den slutliga poängbedömningen för momentet, alltså inte bara stoppen och dess längd.
Sista momentet i mönstret är stopp och backning. Även här vill domaren se en kontrollerad hastighetsökning inför stoppen, själva stoppen och en flytande backning – ungefär som att det är ett enda moment.
Slutligen, lycka till med din reiningträning och glöm inte att det viktigaste för att lära sig är att man har kul med hästen![/protected][/private]

Om The editors

Se också

Unghästträning med Walle Wass del 2

Waldemar Wass och unghingsten Silver Sacramento. En serie i 20 delar där Waldemar Wass får …

[bsa_pro_ad_space id="14" crop="no"]