Säker transport

Text: Åsa Wikberg  Källa: Jordbruksverket  Foto: istockphoto.com

[private]

Det rullar omkring tusentals hästtransporter på våra vägar. Idag är det stora flertalet transporter som säljs boogievagnar, vilket som förare ofta upplevs säkrare och mer stabilt att köra. Men vet du som bilförare vilka regler som gäller när du transporterar hästar?
Numera gäller att transporter blir typgodkända. Det är typen som sådan som gäller fram tills någon väsentlig förändring görs på transporten som kräver ett nytt typgodkännande. Det är inte lätt att hålla isär de olika vikttyperna, men kom ihåg att du inte får dra mer än ditt körkort tillåter. Det är den sammanlagda vikten av din bil, transporten + innehåll som gäller. Kör man med för tungt släp rubriceras det som olovlig körning vilket kan ge höga böter, dessutom utgör det en fara både för dig, dina hästar och medtrafikanter att köra för tungt släp med en lätt bil. Tänk också på att transporten har en maximal lastvikt som inte får överstigas.


Vilket körkort?

Om föraren har B-körkort och ekipagets totalvikt överstiger 3 500 kg så straffas man med böter vid en poliskontroll. Har man mer än 25 procents övervikt riskerar man dessutom att bli av med körkortet.
Det räcker med behörigheten B för att köra personbil eller lätt lastbil med ett lätt släpfordon. I andra fall krävs behörigheten BE. Ett lätt släpfordon har en totalvikt av högst 750 kg, men även ett släp med högre totalvikt än 750 kg kan vara lätt släpfordon. Kravet är då att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragbilens tjänstevikt och de båda fordonens sammanlagda totalvikt inte får överstiga 3 500 kg.


Transport nära gården

Det här gäller alla kortare transporter  av egen häst med eget fordon nära gården (max 50 km hemifrån):
Du får bara transportera din häst när det är lämpligt att transportera den. En häst som är sjuk eller skadad får inte transporteras. Om det behövs ska du kunna sköta om hästen under transporten. Utrymmet där hästen transporteras ska vara utformat så att hästen kan stå upp och, om det behövs, ligga ned i naturlig ställning. Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar i utrymmet som skyddar hästen. Utrymmet där hästen transporteras ska ha god ventilation. När hästen lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning som till exempel lastramper. Om det behövs ska rampen ha räcken och tvärgående ribbor som gör att hästen inte faller av rampen eller halkar. Lastramperna ska ha så liten lutning som möjligt. Tänk också på att du alltid ska ha med hästpasset när du transporterar hästar. Undantag gäller vid förflyttning till fots då det räcker att du kan visa upp passet inom tre timmar. Det finns också ett undantag för akut transport till veterinär.


Undantag

Du får transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinär om transporten är brådskande även om du inte uppfyller kraven. Men det får inte finnas någon risk för att djuret kan lida av transporten. Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret är det bäst om du kontaktar en veterinär.


Krav för längre transporter

Du får bara transportera dina hästar när de är lämpliga att transportera. Hästar som är sjuka eller skadade får inte transporteras. Du ska alltid ta med hästens hästpass. När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning till exempel lastramper. Om det finns behov ska rampen ha räcken och tvärgående ribbor som gör att djuren inte faller av rampen eller halkar. Rampen ska luta så lite som möjligt. Du ska kunna sköta om hästarna under transporten eller anförtro skötseln till någon som är lämplig och du ska kunna se till djuren minst varannan timme under transporten.
Om transporten tar mer än åtta timmar ska utrymmet där djuren transporteras vara utformat så att de kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning. Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar som skyddar djuren. Vuxna hästar ska, om de hålls bundna, bindas så att de inte kan ligga ned eller bindas med ett löpande grimskaft så att de inte kan fastna och skada sig. Utrymmet ska ha tillräcklig ventilation. Golvet ska vara halkfritt, slätt och täckt med lämpligt strö- eller bäddmaterial. Okastrerade vuxna hingstar ska transporteras åtskilda från ston. Det ska finnas bra möjligheter att rädda djuren ur fordonet vid brand eller annan olycka.


Transporttid

Du får transportera dina hästar upp till åtta timmar. Om transporten uppfyller vissa krav kan du få transportera hästarna över åtta timmar. De kraven är att det ska finnas tillräckligt mycket strö på golvet för att djuret ska ha det bra. Att det ska gå att nå djuren för inspektion och att ventilationen ska vara tillräcklig och den ska kunna anpassas efter både den inre och yttre temperaturen. Det ska finnas rörliga skiljeväggar så att det går att skapa olika avdelningar och skiljeväggarna ska vara täta ner till golvet vid transporter av hästar yngre än 24 månader som ska kunna ligga ner vid transporter över åtta timmar. Det ska finnas bra anordningar för att utfodra djuren om det behövs och det ska finnas lämpligt foder och mängden foder ska vara anpassad till djuren och transporttiden och det ska även vara möjligt att ge djuren vatten på transporten.


Transporter utomlands

När du åker utomlands ska din häst vara veterinärbesiktigad och ha hälsointyg och hästpass med sig. Veterinärbesiktning får ske tidigast 48 timmar innan lastning. Det är viktigt att djur som transporteras mellan länder inte för med sig smitta. Det finns också bestämmelser som ska motverka handel med skyddade arter. Till höger under in- och utförsel hittar du mer information om vad som gäller för att transportera djur mellan länder. Tävlingshästar som transporteras mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge behöver inte ha hälsointyg och vara veterinärbesiktigade inför transporten. För att slippa hälsointyg och veterinärbesiktning gäller att: hästarna har hästpass och att syftet med transporten är att delta i en av följande sorts tävling: trav, galopp, hoppning, dressyr, fälttävlan, körning, distansritt, ridning med islandshästar eller westernridning. Hästen får vara utanför Sveriges gränser högst fem dygn före första tävlingsdagen och högst fem dygn efter hästens sista tävlingsdag. Man måste ha med sig rätt dokument till och från tävlingen. Till en tävling ska dokument som styrker hästens deltagande i tävling, till exempel en tävlingsanmälan eller startlista finnas med. Du måste även ha med hästpass. Från en tävling ska deltagarbevis som överdomaren eller tävlingsveterinären har undertecknat finnas med samt förstås hästpasset.
Kan hästen inte delta i tävlingen eller om den inte får delta som en följd av tävlings- eller banveterinärens besiktning, måste hästen besiktigas av en officiell veterinär tidigast 24 timmar innan den lastas för transport. Den officiella veterinären ska försäkra sig om att hästen är lämplig att transportera den avsedda sträckan. Lastningen av hästen ska utföras på ett sätt som har godkänts av den veterinären. Tänk på att den officiella veterinären också måste utfärda ett hälsointyg för hästen inför gränspassage.

[/private]

Om The editors

Se också

Hästar i trafiken? What ever…

Okej, nu är jag lite upprörd. Jag vet inte hur många tusentals mil jag har …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 − två =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.