Horsemanship från grunden: se till att hästen uppfattar dig som ranghög (del 2)

LR 2/2008
Text: Sven Forsström  Foto: Inger Lantz

[private]


En av de allra viktigaste sakerna i relationen mellan människa och häst är vem av parterna, som är ranghög och vem som är ranglåg. Rangordningen är naturens eget system för att undvika onödig agg­ression inom den egna arten och alla flockdjur har en rangordning. Paradoxalt nog grundar sig alltid proceduren för att fastställa rangordningen på dominans och aggression, trots att syftet med rangordningen är att aggression inom arten ska undvikas. En konsekvens av det är att det omöjligen kan vara onaturligt för en häst att bli dominerad – sådana påståenden faller på sin egen orimlighet. Däremot kan vi människor dominera hästen för mycket, men det är en helt annan sak. I den här artikeln ska vi gå igenom och visa några enkla och grundläggande övningar, som vi människor kan använda för att se till att det är vi, som är ranghöga gentemot hästen och inte tvärtom.


Grunden för ledarskap

Rangordningen är viktig för hästar, i hästarnas värld utgör rangordningen grunden för ledarskapet. I en flock med tio hästar är det bara en enda häst, som är ranghög gentemot alla andra, den så kallade alfahästen. Egentligen är alfahästen inte särskilt intressant för oss människor, det är mycket viktigare att vi är medvetna om att varje enskild häst i en flock har sin rangordning klart och entydigt utsorterad i förhållande till alla andra medlemmar i flocken. I varje tänkbar kombination av två hästar i en flock är en av hästarna ranghög och den andra ranglåg. Enbart det betyder i sin tur att det måste vara minst lika naturligt för en häst att vara ranglåg som att vara ranghög. För en häst är det viktigare att rangordningen verkligen är klart och tydligt fastställd än att den själv är ranghög. Rangordningen är så viktig för hästarna att vi människor inte kan välja bort den eller strunta i den. Om vi gör det kommer hästen att ta initiativet och se till att det ändå finns en rangordning mellan den och oss. Det är viktigt att komma ihåg att rangordningen kan förändras och att den är beroende av situationen. Den ranghöga hästen – eller människan – kan bli skadad eller sjuk, flocken kan få en eller flera nya medlemmar eller situationen kan förändras på något annat sätt. Ett mycket vanligt exempel på det är att ryttare ofta har ett utmärkt ledarskap gentemot sin häst på marken, men ett mycket sämre i sadeln. Motsatsen, ett förträffligt ledarskap i sadeln men dåligt på marken, är inte heller ovanligt. I en särskild artikel längre fram i serien ska vi återkomma till uppsuttet ledarskap.


Dominans, hot eller våld

Det första som händer när två obekanta hästar möts första gången är att de inleder en beteendemässig process för att komma överens om vem av dem som ska vara ranghög och vem som ska var ranglåg. Principen är enkel och okomplicerad: den som kan flytta den andra blir ranghög, den som låter sig flyttas blir ranglåg. Därför försöker båda hästarna flytta den andra hästen. De börjar med att hota varandra. Om det inte räcker med enbart hot tar de till det våld de har hotat med. Proceduren kan ta olika lång tid beroende på hästarnas personligheter och tidigare erfarenheter, ibland är alltihop avklarat på några minuter, ibland kan det ta flera dagar. Ibland räcker det med enbart hot för att en av hästarna ska låta sig flyttas undan av den andra, ibland vill ingen av dem ge sig och då övergår hästarna till fysisk kraft. I regel börjar de med att försöka flytta undan varandra med bogen, om inte heller det räcker tar de till ännu kraftigare våld. Processen slutar förr eller senare med att en av de två hästarna accepterar den andra som ranghög. Den visar att den accepterar situationen med hjälp av signaler om undergivenhet.


Signaler om undergivenhet

När den häst, som låter sig flyttas undan av motparten accepterar sin roll som ranglåg visar den det med hjälp av två tydliga signaler om undergivenhet. Den går undan och lämnar plats åt den ranghöga hästen och den tuggar och/eller slickar sig om munnen. Monty Roberts har “översatt” tuggsignalen till mänskligt språk och hans tolkning är: ”Jag är gräsätare och jag äter nu, så jag utgör inget hot mot dig. Du får bestämma”.Tuggsignalen är den viktigaste enskilda signalen om undergivenhet som hästar har. Många av oss hästmänniskor förstår eller uppfattar den tyvärr inte.


Flytta hästen eller en del av den

Det man behöver göra för att etablera sig själv som ranghög över en häst är alltså att flytta undan den. På våra kurser brukar vi visa eleverna hur man börjar med den mildaste varianten av flyttning, att flytta undan hästens huvud. Det är en mild, men klar och tydlig dominanshandling. Ofta räcker det att flytta hästens huvud några gånger åt båda hållen för att hästen ska signalera undergivenhet genom att sänka huvudet och tugga.
En något kraftigare dominanshandling är att flytta undan hästens bakdel. Förklaringen till att det är en kraftigare övning ligger i att hästen är bakbensdriven, den måste ha bakbenen under sig för att kunna fly. När man flyttar undan bakdelen har hästen inte längre bakbenen under sig, och kan inte längre fly. Att flytta undan hästens bakdel innebär att man tar ifrån hästen möjligheten att fly. Utan flyktmöjlighet hamnar hästen i ett mentalt underläge och enligt mina erfarenheter är det mycket ovanligt att man inte kan få en tuggsignal från en häst genom att flytta bakdelen fram och tillbaka några gånger. Att flytta undan hästens bakdel är en mycket effektiv dominansövning för att bli ranghög över en häst.
Den starkaste dominanshandling man kan genomföra mot en häst är att rygga den rakt bakåt.


Baksidan av medaljongen: du måste kunna flytta hästen…

Någon kanske tycker att det här med att bli ranghög över hästen genom att flytta den åt olika håll och på olika sätt låter lite väl enkelt. Det är enkelt, bara genom att flytta undan hästens bakdel kan du bli ranghög över nittiosju hästar av hundra inom några minuter. Men naturligtvis finns det en baksida av medaljongen också: du måste kunna flytta undan hästen. Kan du inte flytta hästen så kan du inte heller få den att acceptera dig som ranghög.


…och du får inte låta den flytta undan dig.

Hästar är mycket listiga djur. Det finns tiotusentals hästar som mycket elegant lurar sina ägare och flyttar omkring dem efter behag gång på gång, varje dag, vecka ut och vecka in, enbart i Sverige. Man kan se det på nästan vilken ridskola som helst, och i nästan vilket stall som helst och hur många gånger som helst. I vår instruktionsfilm finns en sekvens, där en av våra kursdeltagare låter sig flyttas av sin häst inte mindre än fyra gånger inom en minut.
Hästar flyttar oss ofta på ett mycket sofistikerat sätt. De trycker undan oss med bogen eller huvudet, de trampar oss på fötterna eller flyttar undan oss med ett framben. Många av oss förstår tråkigt nog inte vad det betyder för en häst att den kan flytta undan oss, men det är ingenting annat än hästens sätt att tala om för oss att den uppfattar sig själv som ranghög och oss som ranglåga.
Ganska ofta är det faktiskt vi själva, som flyttar oss och därigenom ger hästen anledning att tro att vi skickar en signal om undergivenhet fast vi egentligen inte menar det. Om man exempelvis har blivit trampad på höger fot och har ont i den, vrider man sig gärna för att försöka skydda foten genom att hålla den så långt borta från hästen som möjligt.  Det är fullkomligt naturligt för en människa. Men hästen kan mycket väl uppfatta det som att man självmant går undan för den och därmed signalerar undergivenhet. Dessutom går det knappast att dölja för en häst att man är skadad, om man haltar på grund av en fotskada. En annan vanlig situation är när man utfodrar en eller flera hästar med hö eller silage i en hage. Naturligt beteende för en människa är att lägga ut hötappen, ta ett steg åt sidan och erbjuda det åt hästen. Eftersom hästen mycket lätt kan tolka det som en  undergivenhetssignal driver jag för min del alltid undan hästen från höet innan jag går därifrån.


Hur flyttar man hästens huvud?

Alla friska hästar kan utan problem flytta sitt huvud åtminstone nittio grader åt båda sidorna. De flesta hästar gör det dessutom många gånger varje dag. Ändå blir det en tydlig skillnad för hästen när du ber den flytta huvudet. Skillnaden består i att det är du – och inte hästen själv – som bestämmer att den ska flytta sitt huvud. Stå framför hästen, vänd emot den. Lägg handen mot ganaschen på ena sidan och tryck mjukt och vänligt med handflatan eller fingertopparna tills hästen flyttar undan sitt huvud. Gör om samma sak flera gånger åt båda hållen. Försök alltid att använda lättast möjliga tryck och kom ihåg att ge eftergift omedelbart, så fort som hästen gör som du vill.


Hur flyttar man hästens bakdel?

Stå vid hästens sida, använd ledrepet, grimskaftet eller ena handen för att böja hästens huvud och hals mot dig (det blir mycket lättare för hästen att flytta sina bakben på rätt sätt då) och tryck med fingertopparna mot hästens bakdel. Använd minsta möjliga tryck och kom ihåg den omedelbara eftergiften. När du har flyttat hästens bakdel några gånger åt båda hållen kommer hästen nästan alltid att sänka sitt huvud och tugga eller slicka sig om munnen. För att se den signalen, som är viktig, måste du hålla koll på hästens ansikte. När du har flyttat hästens bakdel tillräckligt många gånger kommer det att räcka med att du pekar mot bakdelen för att hästen ska flytta undan den. Då har du drabbats av den första ”biverkan” av naturlig hästhantering: ”magiska pekfingrar”.
Du kan också flytta hästens bakdel med hjälp av ledrepet. Stå vid sidan av hästen, kom ihåg att böja hästens huvud och hals mot dig, svinga ledrepets ände med överhandssvingar (trycket mot hästen ska komma uppifrån, inte underifrån) mot bakdelen. Repet ska inte vidröra hästen. Sluta svinga omedelbart, när hästen flyttar undan sin bakdel. I början räcker det att hästen tar ett eller ett par steg åt sidan, efter hand kan du öka kraven och begära mer.


Hur flyttar man hästen bakåt?

Det finns många olika sätt att rygga en häst. Ett av de enklaste är att trycka mjukt och stadigt med fingertopparna mot hästen bog. ”Hacka” inte, utan håll ett jämnt tryck, det blir lättare för hästen att förstå. Så fort hästen gör som du vill och tar ett steg bakåt, ge omedelbart eftergift. Kräv ett eller två steg de första gångerna och öka kraven efter hand. När du har gjort det tillräckligt många gånger kommer du att kunna rygga din häst enbart genom att vifta med fingrarna framför bogen på den.
Du kan också flytta hästen bakåt på flera olika sätt med hjälp av ledrepet. Det är övningar vi återkommer till i en senare artikel.  I nästa artikel kommer vi att gå igenom fler viktiga ledarskapsövningar.

Läs mer på www.equerry.se

[/private]

Om The editors

Se också

Lär dig rida western – Del 1 – Kommunikation och konsekvens med Göran Lindström

text och foto: åsa wikberg Under åren som jag arbetat med hästar och människor har …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × 2 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.