Stånds – dödligt giftig för hästen

Text och foto: Sveland Djurförsäkringar

I juli och augusti blommar den giftiga växten stånds. Även om den gula blomman till synes ser helt ofarlig ut, kan den innebära en livsfara för våra hästar. Om hästen äter av den giftiga växten kan det ge allvarliga och obotliga leverskador. Sveland Djurförsäkringar ger sina tips på hur du förebygger förgiftning av stånds och minskar spridningen av den.
Det är vanligast att se stånds i de sydliga delarna av landet men växten har på senare tid etablerat sig ända upp i norra Sverige. Ofta ser man växten i näringsfattig mark som sandmark, vägkanter, betesmarker, skogsbryn och i upptrampade hästhagar.
I regel brukar hästarna låta bli att äta giftiga växter på grund av deras fräna smak eller obehagliga doft. Men om betet är dåligt i hagen förekommer det att hästar äter av växterna ändå. Stånds är som farligast i hö då den fräna smaken försvinner i torkad form, berättar Per Josefsson, veterinär på Sveland Djurförsäkringar.

Symtom på förgiftning
De första symtomen kan uppträda från några dagar till månader efter det första intaget beroende på omständigheterna. Små mängder av växten som intas ofta kan långsiktigt vara lika farligt som en stor mängd under en kort period.
En häst som blivit förgiftad av stånds kan ha symptom som aptitlöshet, vacklande gång och att den pressar huvudet mot väggen eller marken. I ett senare stadie kan hästen också få mag- och tarmproblem, synstörningar och livshotande leverskador. Misstänker du förgiftning bör du omgående kontakta din veterinär, fortsätter Per Josefsson.
Tänk på att redan innan hästen får synliga symtom kan den giftiga blomman ha orsakat allvarlig skada på hästens lever. Var därför noga med att hålla bete och hö fritt från växten.

Förebygg förgiftning
Minska risken för etablering genom att inte låta hagarna bli för upptrampade.
Släpp inte hästar, eller andra djur, på bete där det växer stånds.
Vall ska kontrolleras innan hö/ensilage tas så att växten inte kommer med i djurens foder.
Gräv upp växterna med rötterna och bränn dem i täta säckar. Det är viktigt att du får med hela rotsystemet eftersom rotbitar kan bilda nya plantor.
Använd tjocka handskar och heltäckande kläder vid hantering av stånds då ämnen i plantan kan göra huden väldigt känslig för solljus.
En växt kan producera flera tusen frön som sprids lätt i vinden, så gräv även upp stånds som växer i diken utanför betesmarker och vallar.
Om växten
Stånds är en flerårig ört med flikiga blad och gula blommor. Den kan bli upp till en meter hög och blommar först andra året. Underarten alvarstånds förekommer sällsynt på kalkhällar på Öland och Gotland och är där fridlyst.

 

Om Sveland Djurförsäkringar:
Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt bildades 1911 och har alltsedan dess erbjudit ett brett sortiment av djurförsäkringar till den svenska marknaden. Idag försäkras, förutom hundar och katter, även smådjur, hästar och lantbruksdjur. Läs mer om Sveland Djurförsäkringar på www.sveland.se eller följ oss på Facebook.

 

 

Om The editors

Se också

Hästar i trafiken? What ever…

Okej, nu är jag lite upprörd. Jag vet inte hur många tusentals mil jag har …