Stiftelsen Hästforskning finansierar fem nya forskningsprojekt

Fem nya och 13 pågående forskningsprojekt beviljas medel av Stiftelsen Hästforskning inför 2014. Totalt avsätts cirka tio miljoner kronor för 2014. De nya projekten handlar bland annat om antibiotikaresistens, vällevnadsproblem och samspelet mellan människa och häst.

Största anslaget på drygt 1,8 miljoner kronor går till ett tvåårigt projekt vid Sveriges lantbruks-universitet (SLU) som handlar om att hitta optimala doser för behandling med penicillin så att sjuka hästar kan bli botade utan onödig risk för antibiotikaresistens.

Vällevnadssjukdomar beroende på övervikt drabbar idag även hästar. Ett angeläget projekt vid SLU beviljas medel för att studera mekanismerna bakom insulinkänslighet efter viktminskning hos hästar med så kallat metabolt syndrom. Målet är att få svar på hur hovlidandet fång utvecklas och hur sjukdomen kan undvikas i framtiden.

Ytterligare ett projekt vid SLU får medel för att under två år undersöka om ridhästars asymmetriska rörelser beror på medfödda egenskaper eller hälta.

Ett tvåårigt projekt från Linköpings universitet får anslag för en fortsatt studie av samspelet mellan häst, ryttare och ridlärare. Målet är att utveckla utbildningen av ridlärare och att förbättra välbefinnandet för såväl ryttare som hästar.

Till ett projekt vid Högskolan i Borås beviljas anslag för att studera sociala medier och hur hobbyryttare kommunicerar och inhämtar information om säkerhetsfrågor på nätet.

Av årets 60 nya ansökningar beviljas endast fem stycken, vilket är ungefär hälften mot tidigare år. Totalt, inklusive pågående projekt, avsätts för närmaste treårsperioden 14 miljoner kronor till svenska och norska projekt knappt. Det är en kraftig minskning mot föregående år.

– Dessvärre kan vi inte stödja alla projekt av högsta relevans och kvalitet då vi har fått en halvering av våra anslag, säger Peter Kallings, forskningschef för Stiftelsen Hästforskning. De nya projekten täcker dock bra in årets prioriterade områden, vilket är positivt.

De fem nya forskningsprojekt som beviljas finansiering från 2014.

“Optimering av penicillinbehandlingar till häst för att minska resistensutveckling”
Lena Olsén, SLU

“Insulinkänslighet och insulinsignalering efter viktminskning hos hästar med metabolt syndrom – en möjlighet att förstå mekanismerna bakom insulinresistens och fång”
Johan Bröjer, SLU

“Utveckling av den didaktiska processen i ridundervisning: samspelet mellan ryttare, ridlärare och häst (Delstudie 2: ryttare-ridlärare)”
Charlotte Lundgren, Linköpings universitet

“Rörelseasymmetrier i ridhäst-populationen – biologisk variation eller hälta?”
Marie Rhodin, SLU

“Hobbyryttare och sociala medier – information om säkerhetsrelaterade frågor på nätet”
Katriina Byström, Högskolan i Borås

Källa: Stiftelsen Hästforskning
Foto: Anne Svensson

Om The editors

Se också

Hästar i trafiken? What ever…

Okej, nu är jag lite upprörd. Jag vet inte hur många tusentals mil jag har …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

20 − arton =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.