Täcke eller inte?

SKALL MAN HA TÄCKE ELLER INTE?

Hästar klarar både låga temperaturer och sommarväder tack vare förmågan att reglera kroppstemperaturen. Ändå täcks och klipps hästar i allt högre grad. I ett projekt har rutiner för täckning och klippning i Sverige och hästars behov av skydd mot sol och vind vid utevistelse kartlagts.

Många hästar går med täcke såväl vinter som under varmare tider på året.

– Hästar klarar utevistelse i kallt väder bra och sätter tjock päls för att hålla värmen. Däremot kan nederbörd och vind påverka hästens naturliga förmåga att motstå kyla. Denna förmåga hos pälsen försämras när den är blöt och dessutom ökar värmeförlusten vid stark vind.
Rambo Supreme Turnout 420g SEK 3219,00 | Horsemeup.se

Resultat från en enkätundersökning där 3686 svar analyserades, visar att våra hästar täcks och klipps i stor utsträckning.

Enligt enkäten täcker de flesta sina hästar vid 10 plusgrader.
– Detta kan vara rimligt för klippta hästar vid regn och blåst. Är det varken regn eller blåst behöver de flesta inte täckas, säger Monica Sjösvärd VD för Horsemeup.se

Täckning inomhus sker också i stor utsträckning, ibland med utetäcke. Hästägare kan alltså behöva omvärdera sina täckesrutiner.
– Ha en mer öppen diskussion i stallet och gör inte bara som andra gör. Fel användning av täcken kan leda till olika besvär. Risk för överhettning finns eftersom hästen redan har isolering (päls). Olika hudproblem och skavsår kan också uppstå.

Amigo Insulator 550g Plus SEK 1639,00 | Horsemeup.se

Effektiv svettning

Vanligen klipps hästar för att de inte ska bli blöta i pälsen vid arbete. Ofta säger ägaren att hästen svettas när den blir blöt, men då har värmeavgivningen slutat fungera. Effektiv svettning pågår så länge svetten förångas. När svettdroppar från hästen förlorar den bara salt och vatten och ingen värmeavgivning.

Monica Sjösvärd förklarar att fördelen för klippta hästar som skall prestera på maxnivå är att de har lättare att göra sig av med överskottsvärme. Att duscha hästen efter hårt arbete ger snabb avkylning.

Varför klipps då så stor andel ridhästar som inte presterar på maxnivå? Den klippta hästen täcks ofta både under och direkt efter träningen, vilket försämrar hästens värmeavgivning. Hästen får inte den tid den behöver för sin återhämtning.

Legend klippmaskin SEK 5559,00 | Horsemeup.se

Duschning efter arbete är då effektivt och kyler snabbt ner hästens hudtemperatur, men användning av täcke i direkt anslutning kan motverka denna effekt. Det är slutsatsen i studien där de vanligaste rutinerna efter arbete undersöktes.

I projektet, som finansierades av Stiftelsen Hästforskning, studerades även hästarnas behov att använda skydd mot sol och vind vid utevistelse.
Enligt djurskyddsföreskrifter är tillgång till skydd ett krav under den kalla årstiden, medan behovet att erbjuda skydd under sommaren inte har uppmärksammats i samma omfattning.

Text och foto:  Horsemeup.se

 

 

Om The editors

Se också

Hästar i trafiken? What ever…

Okej, nu är jag lite upprörd. Jag vet inte hur många tusentals mil jag har …