Tips från Jonna – Horsemanship

Text: Jonna Gullberg

Foto: Art & Light

LuckyRider nr 2 2011

 

I westerngrenen horsemanship rider man ett kort mönster i olika gångarter och vid bedömningen lägger man en stor vikt vid korrekthet, ryttarens prestation och samspel med hästen.

Det är flera manövrar som ingår i horsemanship och klassen kan erbjudas i varierande svårighetsgrad. I horsemanship skall man till exempel kunna utföra galoppombyten, horsemanshipvändning på bakdelen (spin), rollback, övergångar, ryggning och tempoväxlingar. Hur väl ryttaren genomför mönstret och ryttarens sits utgör, som vi sade tidigare, en viktig del i bedömningen.

Genom att man bedömer korrektheten i horsemanship så skall jag i denna artikel gå igenom hur man får en korrekt horsemanshipvändning med sin häst.

Westernhorsemanshipklassen är gjord för att kunna bedöma ryttarens förmåga att kunna utföra olika manövrar med sin häst. Alla moment skall utföras med precision, mjukhet och självförtroende. Ryttaren skall behålla balans, funktion och korrekt kroppsposition.

Ett idealisk horsemanshipmönster är mycket precist och i samspel mellan häst och ryttare. Ryttaren utför  varje manöver med hårfina hjälper.

Man har en poängbedömning på 0-20 poäng där 10 poäng skall läggas på over all appearance på ekipaget – det vill säga hur helhetsintrycket är. 10 poäng läggs på utförandet av mönstret.

 

Vad som kan ingå i bedömningen är;

ryttarens sits

ryttarens självförtroende

framträdande, utseende och position genom mönstret

hästens utseende och framträdande.

 

I den här artikeln ska vi titta mer på hur vi utför en korrekt vändning och hur man lär en häst att göra en korrekt vändning.

En korrekt vändning i horsemanship är en vändning där hästen ska centrera runt inner bakben när den vänder och vara antingen rak i kroppen eller lite lätt böjd/ställd åt det håll den vänder. Hästen måste ha ett framben i marken hela tiden när den vänder och korsa ytter framben framför inner framben. Hästen får inte hoppa runt i vändningen, som man ibland kan se hos hästar som spinner. Den ska vända runt inner bakben.

Man kan alltså säga att det är detsamma som en spinn och i horsemanshipmönstret kan det variera hur många varv man skall spinna.

Vanliga misstag i vändningen/spinnen:

Hästen vänder på ytter bakben

Hästen är utåtställd

Hästen går emot ytterskänkeln

Hästen hoppar med frambenen

Vanliga ryttarmisstag i spinnen

Ryttaren drar för mycket i ytter tygel

Ryttaren har vikten fel i sadeln

Ryttaren använder för mycket sporre/skänkel utan att ge eftergift

Ryttaren sitter helt fel med kroppen i vändningen

När jag börjar att lära mina unghästar att spinna så har jag alltid i tanken att i en spinn är inner framben det viktigaste benet – det är inte så många som tänker på det. Den viktigaste positionen att tänka på är att inner framben ska hästen sätta tillbaka ”20 över” i en tänkt klocka (om man spinner till höger) och tjugo i om man spinner till vänster. Inner framben skall alltstå sättas ned snett inåt bakåt när man spinner.

Det första jag lär min häst är att när jag tar i innertygeln ska han följa med med samma framben. Jag sitter och gör detta med mina hästar tills de kan det jättebra. Det är inte så viktigt att hästen spinner flera varv när jag gör detta, utan det viktigaste är att hästen följer med på en gång när jag tar i innertygeln. Jag fortsätter ta den i samma riktning som jag vill ha den och väntar ut hästen tills den stannar på bakbenen och korsar frambenen. Då släpper jag – eftergift.

Så det första hästen får lära sig är att spinna bara för innertygeln. Använder man för mycket yttertygel från början är det lätt att hästarna får bakåtbjudning. Längre fram i hästens utbildning, om jag känner att hästen sätter sina framben fel, så kan jag lätt korrigera genom att använda innertygeln.

Man kan ta hjälp av sin ytterskänkel och hjälpa hästen om den inte förstår och nu kommer vi till det absolut viktigaste som många gör fel på. Många försöker dra hästen in i en bakdelsvändning med hjälp av yttertygeln. Tag gärna hjälp av yttertygeln, men var oerhört försiktig med den. När en häst står och pivoterar på inre bakben så har den framåtbjudning, ställer den sig på ytter bak så har den bakåtbjudning. Du som har läst min tidigare artikel om showmanshipvändning känner igen detta.

Många hästar som börjar ”hoppa runt” i spinnen gör detta för att de sätter inner framben rakt ut eller snett framåt. Vad som då händer är att när de korsar benen så slår de ihop knäna och för att undvika det börjar de hoppa runt.

Jag lägger på yttertygeln mot halsen när jag vill att hästen skall spinna, men vad man ser att många gör är att man drar över den mer över halsen om de inte får svar snabbt nog. Man får inte dra i yttertygeln i spinnen så att hästen får bakåtbjudning.

När jag börjar arbeta med innertygeln och kan få dem att börja spinna med den så får jag hästar som spinner frivilligt och som står mer centrerade på bakdelen.

Jobbar du som beskrivningen ovan är detta en bra grund och start på spinnen.

Ryttarens position. 

Allt utgår från att sitta mitt på hästen. Vissa gör misstaget att man lyfter bort innerskänkeln och trycker bort den skänkeln utåt och framåt. Det som händer då är att hela ryttarens sits skjuts ut mot andra hållet. För att inte trilla av hästen lutar sig ryttaren då inåt med överkroppen så att den viker sig som en fällkniv åt sidan. När ryttaren sitter så här så trycker ryttaren hästen utåt. Då blir det svårt för hästen att pivotera på inre bakben. Tänk istället på var du har rumpan i sadeln och att ta ut inre skänkel lite, den ska ha ett tryck nedåt och snett bakåt. Det ska kännas som man trampar vikten neråt och inte utåt från hästen. Även fast jag förklarar detta för många så skjuter de ändå rumpan utåt så se till att ha rumpan MITT I SADELN.

När man driver på med ytterskänklen – glöm för all del inte att lätta på en gång när hästen gör eller bara tänker på att göra rätt.

Du kan driva på hur mycket du vill med ytterskänkeln, men när hästen svarar – pausa så den får belöning.

Tänk på att om hästen spinner och du fortsätter hacka med skänkeln eller sporren så straffar du den och till slut kommer hästen försöka göra något annat än att spinna.

Jag har sett många exempel ute på tävlingsbanorna hur hästar har gått emot skänkeln för att de inte givits eftergift. Vad som händer i spinnen när hästen går emot är att istället för att centrum på spinnen ligger runt bakdelen så ligger centrum i spinnen mitt under hästen. Detta sker eftersom hästen går emot skänkeln med höften.

Om The editors

Se också

Ny Westernfashionbutik

Trots allt finns det ljusglimtar i våren 2020. En ny westernbutik har sett dagens ljus, …

Ny bok av Hearts & Horses

Just in time for Christmas presents, Mikkel Oster, Hearts & Horses, comes out with a …

Hästar i trafiken? What ever…

Okej, nu är jag lite upprörd. Jag vet inte hur många tusentals mil jag har …