Träna ettåringen i Trail för hand

Träna ettåringen i Trail för hand

Text: Lars Bråve Foto: Mia Bråve

[private]


Här börjar en serie artiklar om Trail av Lars Bråve. Lars arbetar som westerntränare och är uppfödare av American Painthorse.
Trail är en av de stora tävlingsgrenarna inom Westernridningen. Det finns klara regler om vilka typer av hinder man får och skall ha, men det är upp till banritare och domare att lägga enkla eller komplicerade banor beroende på vilken nivå de tävlande befinner sig på.
Den första förutsättningen för en bra trailridning är en häst som är lugn, lite nyfiken och inväntar ryttarens signaler. Det är många tempoväxlingar till exempel i form av galoppfattningar från stillastående, stopp i box och jogg direkt ur box. Hästen skall kunna stå stilla. Är hästen sedan 6 år skall detta göras med en hand. Det fodras med andra ord en ordentligt grundriden häst.
Denna första artikel skall emellertid inte handla om trailridning utan om Yearling Trail by hand som är en ny tävlingsklass. Det är vid ettårsåldern grunden läggs för den sociala träningen i form av resa, komma in i främmande ridhus, möta andra ettåringar och få lära sig att hantera olika typer av hinder. På detta sätt bygger man upp en erfarenhet som både häst och ryttare har nytta av den dagen det är dags att åka ut på första uppsuttna tävlingen. [protected]

När börjar man
När kan man nu börja med detta frågar sig många. Mitt svar är – ju tidigare dess bättre. Gärna när fölet går kvar hos mamma och kan följa med över lite bommar och andra hinder, men samtidigt ha tryggheten kvar i form av stoets närhet.
När första träningen börjar så ”ta det lugnt”. Det fodras tålamod. Det enklaste hindret att börja med är att gå över bommar. Börja med en bom och få åringen att sänka huvudet, titta på hindret och lugnt skritta över. Lägg gärna en markbom på väg ut och in från hagen så det blir en naturlig början. När detta fungerar övergår man till jogg över bommar. I både skritt och jogg skall åringen ha en positiv attityd, hålla kroppen rak och lyfta på benen. Håll din högerhand rakt under hästens käke. Om hästen ständigt slår i bommarna så är det enklaste att höja dessa några centimeter. Avstånden mellan bommar framgår av faktarutan bredvid. Använd gärna de längre avstånden när ni börjar träningen.
Det är också väldigt väsentligt att hästen lär sig ditt kroppsspråk och dina kommando så var hela tiden konsekvent med detta. Hästen kommer så småningom att lita på dig mer och mer.   Använd samma kommando som du senare skall använda när du rider och samma kroppsspråk som vid showmanship och när du tar åringen ut och in från hagen.
Det går sedan att bygga vidare med koner. Först i skritt och sedan i jogg. Långt mellan konerna när du börjar och hjälp åringen med tydligt kroppsspråk och en högerhand som styr. Träna sedan stopp med kommandot ”whoo” och en tillbakalutad överkropp. Vid igångsättning så luta dig framåt, för fram båda händerna och smacka igång hästen. Börja inte springa innan hästen så du drar den med dig. Var hela tiden konsekvent med ditt kroppsspråk.
Det finns många typer av hinder förutom slalom mellan koner och skritt och jogg över bommar. Försök att gå mellan bommar, pivotvändning, ryggning i L eller runt koner, plocka upp regnrock eller dylikt, gå genom vatten eller över bro och presenning, träna sidepass, öppna grind, pivotvändning i box (både häst och hästförare skall vara inne i boxen), jogga in i box runt en kon som finns inne i boxen, o.s.v.
Det viktigaste när du tränar trail by hand är att behålla lugnet. Skräm inte hästen över bro eller presenning. Ta tid på dig och låt hästen själv bestämma när det är dags. Håll inte på för länge med träningspassen.  Det är en åring du håller på med och du måste lära dig när det är dags att sluta. Hästen kan inte ta in hur mycket som helst och träna bara varannan dag. Börja gärna med att longera och repetera vad ni gick igenom förra gången innan nya hinder kommer in i bilden.

Några små regler att komma ihåg
Grimskaftet skall ha kedja men du skall hålla högerhanden på lädret där kedjan börjar och gå på hästens vänstra sida. Resten av grimskaftet skall hållas upprullat i vänster hand.
Det är ett allvarligt fel att röra vid hästen förutom vid sidepass.
Vid öppnande av grind sker detta alltid med vänster hand och du får hålla grimskaftet i höger hand. Håll kvar grinden hela tiden i vänster hand. Du får inte tappa grinden.
Börja träna din åring och har du inte tålamod så får du. Du får även bra motion. Det finns ingen genväg och det arbete du lägger ner vid denna typ av träning får du mångfalt tillbaka under åren som kommer. I nästa nummer skall vi börja med lite råd och anvisningar angående trail vid uppsutten träning.

Skrittbommar – I skritt och trav över bommar skall hästen vara i mitten av bommarna och lyfta på benen utan att slå i bommarna. Unghästen skall visa en alert och positiv attityd.

Box – Vänd hästen från dig i boxen utan att röra vid den. Både hästen och Handlerns fötter skall vara inne i boxen.

Backning i L – Detta är ett av de få hindren som Handlern får vända sig mot hästen. Använd kroppsspråk och rösthjälper. Hästen skall hålla kroppen rak och får ej kliva utanför L;et.


Grind – Här får Handlern flytta över grimskaftet i höger hand för att använda vänster hand vid passering genom grinden. Tänk på att inte hålla i kedjan.

Sidepass – I sidepass för hand är det tillåtet att röra vid hästen med handen. Stå framför bommen vänd mot hästen.

Show Halter – Träna unghästen i en grimma med grimskaft och kedja för att vänja den vid kedjan inför tävling.

Fotnot: På bilderna är unghästen ej ”bandad” . På tävling skall unghästen visas ren och snygg som i Halter med bandad eller flätad man. Handlern , dvs den som visar hästen skall ha hatt, kavaj, skjorta eller slinky, rena jeans/byxor och boots utan sporrar. Det är även trevligt med handskar.

Faktaruta avstånd Trail in Hand
Skritt över bommar 50-60 cm
Jogg över bommar 91-106 cm
Högsta höjd 25 cm.
Min. 4 bommar
Box min 2.4×2.4 m.
Jogg around i box med kon i mitten
Min 3.6×3.6 m
Grind min bredd 1.2 m
Grind min höjd 1.2 m
Ryggning min. 76 cm mellan bommar
Koner min 3 st. min.avstånd 91 cm
Koner i triangel 91 cm vid ingång
102 cm vid sida
Träbro höjd högst 31 cm bredd min. 122 cm

[/protected][/private]

Om The editors

Se också

Lär dig rida western – Del 1 – Kommunikation och konsekvens med Göran Lindström

text och foto: åsa wikberg Under åren som jag arbetat med hästar och människor har …