Bara två veckor kvar till SM

Nu är det bara två veckor kvar till Western SM som går av stapeln på Axevalla travbana utanför Skara. 23-27 oktober samlas Sveriges westernryttare för att göra upp om Mästerskapstitlarna. Så boka in i almanackan om du vill se hela bredden av westerngrenar och med många av Sveriges bästa ekipage.

Detta är klasserna med SM status: Open och Youth: Showmanship at halter, Trail in hand, Versatile Horse, Trail, W Pleasure, Western Riding, Western Horsemanship, Reining, Working Cowhorse Limited, Barrel Race, Pole Bending. Endast Open: Team Penning, Team Sorting, Cutting, Working Cowhorse, Dummy Stopping och Dummy Tying

Western-SMweb

 

Western SM 2013

Tävlingsplats Axevalla Travbana, Skara

Datum 2013-10-23 – 2013-10-27

Domare Maj-Britt Lemay & Pete Fanning

Tävlingsledare Monica Widh & Lotta Bünsow

Kontaktperson Yvonne Pettersson Lundgren

Levide Skinnarve 150, 623 53 Hemse

0739-671586, 0739-671586

yvonnelundgren630@hotmail.com

 

Proposition Svenska Mästerskapen i Westernridning 2013

Tävlingsplats: Tävlingen hålls på Axevalla Travbana (se www.axevalla.se för vägbeskrivning).

All tävling kommer att ske inomhus.

Datum: 2012-10-23 – 2012-10-27.

Tid: Tävlingarna startar kl 08.00 varje dag utom onsdag den 23 då tävlingen startar kl 12.00.

Onsdag – Fredag: Kval. Lördag – Söndag: Finaler.

Ryttarförsäkringar för ryttare med WRAS ryttarlicens och SRHA’s medlemmar gäller på denna tävling (Folksam).

Arrangör: WesternSverige (NSBA Scandinavia, NCHA of Scandinavia, RHA, SAHF, SQHA, SPHA, SRCHA, SRHA, Team RHC och WRAS)

Projektledare: Mike Noberg

Domare: Maj-Britt Lemay ITA.

Domare Cutting: Pete Fanning

Domarsekreterare 1: TBA

Tävlingsledare: Lotta Bünsow och Monica Widh

Tävlingssekretariat: Yvonne Pettersson-Lundgren

Tävlingsveterinär: Jack Elias

Veterinärassistent: Petra Sköld

Stallansvarig: Lillemor Antonsson, Anita och Stig Andersson tel. 0706-268468

Gateansvarig: Patrik Pettersson

Ropingdomare: Leif Norberg

Traktor/Harvning: Patrik Forsberg

Speaker: Ingela Ynghagen, Clary Loft, Stefan Spak, musik Peter DeVos

Boskapsansvarig: NCHA of Scandinavia/SRCHA

 

Banan kommer vara stängd nattetid – Öppen två timmar före första start och två timmar efter sista klass.

 

Utställare/Sponsorer/Media ombedes ta kontakt med Anneli Silverstolpe för information:

E mail: asilverstolpe@mac.com Tel: 0722 69 71 28

För info angående anmälan kontakta Tävlingssekretariatet. Tel: 0739-671586 Email: yvonnelundgren630@hotmail.com

Camping, Boxar och ankomsttider bokas i anmälan.

Övrig info kontakta: Mike Noberg E mail: pyttebo@gmail.com Tel: 0431-434010 / 0705-564010

SM Kval för Open & Youth:

I vilka klasser kvalificerar jag mig?

Alla kvalar i Allbreed.

Youth ryttare som rider hingst, tävlar i Open klasser. Dock måste ungdom som rider hingst ha fyllt 16 år. Ungdom/Youth är du tom det år du fyllt 19 år.

* Alla ungdomar måste ha hjälm vid all ridning på och utanför tävlingsbanan.

Open/Öppet för alla oavsett ryttarens ålder och status

Vem kan bli Svensk Mästare?

*Ryttaren måste vara Svensk medborgare eller sedan minst tre år, räknat från folkbokföringsdatum, vara stadigvarande bosatt i Sverige.

*Ryttaren måste vara medlem i westernförening som är medlem i WesternSverige (De som står som arrangörer av denna tävling, dock inte TeamRHC, då det inte är en organisation som tävlar, utan bara tävlingsarrangör). *Endast hela ekipage kan ta sig vidare till final (inga ryttarbyten)

Proposition Svenska Mästerskapen i Westernridning 2013

Priser:

Rosetter och sponsorspriser. Medaljer till de 3 bästa i varje finalklass.

SM genomförs även i år som en jackpottävling, 80% av tävlingens eventuella vinst återgår till första, andra och tredjeplacerade ryttare i resp gren.. Betalas ut senast 40 dagar efter tävling till angivet bankkonto i anmälan. Resterande 20% fonderas till SM 2014.

 

Hur tas finalekipagen ut?

I samtliga klasser hälften av de kvalande ekipagen/lagen, dock max 10 per klass plus regerande svensk mästare i klassen.

En icke svensk medborgare kan delta i kvalen, men ej gå vidare till final.

 

De ekipage/lag som är regerande Svenska mästare är direktkvalificerade till finalen i respektive gren. Dom behöver alltså inte kvala och betalar ingen startavgift för den klass de vann förra året. Dock skall övriga avgifter betalas.

 

I alla finalklasser skall alla ekipage vara på plats och sitta till häst i show utrustning för att erhålla priser/prispengar och placering! Vi vill visa sponsorer, publik och media som ser på att vi är professionella och bedriver en seriös satsning på vår sport!

Tävlingens fotograf Mi Ritzén fotograferar alla ekipage och medaljörer får gratis ett foto OM minneskort/sticka/USB minne medtas till tävlingen.

Övriga tävlande kan köpa foto.

 

Kostnader:

Observera att startavgifterna endast tas ut till kval.

Office Charge 200: -/Ekipage Veterinär avgift obligatorisk för alla! 200: -/Häst

Team Penning 1800:-/lag Team sorting 1200:-/lag

Cutting 600:-/Klass Working Cowhorse 600:-/Klass

Working Cowhorse Limited 600:-/Klass Working Cowhorse Limited Youth 500:-/klass

Övriga Open-klasser 300: -/Klass Övriga Youth-klasser 200: -/Klass

Notera att cattlecharge är inkluderat i boskapsklasserna.

 

Box meetingpris 1100:- inklusive 1 spånbal. Extra spånbalar kan köpas på plats för 100:-/st.

Meddelande om vilka tider hö lämnas ut samt kontaktuppgifter kommer sättas upp vid banan och i stallet. Boxar bokas via anmälan.

Boende på anläggningen i camper el likn 400:- inklusive el, 200:- utan el. Detta gäller Torsdag-Söndag. Vid tidigare ankomst blir extrakostnad för elplats 100:-/dag och 50:-/dag utan el. Bokas via anmälan. Speciella platser finns för stora ekipage (bussar, goosenecks), kryssa i ’Stort ekipage’ om du önskar en sådan.

Efteranmälningsavgift 500: -// Ekipage

 

Proposition Svenska Mästerskapen i Westernridning 2013

Observera att inga nummerlappar lämnas ut från sekretariatet innan ryttare erlagt samtliga avgifter. Betalning kan göras på plats (kontant och kontokortsbetalning).

 

 

MAT: Green Valley Saloon kommer att finnas på plats och serverar frukost, lunch och middag.

 

Anmälan & Betalning: SENAST 2013-10-05.

Anmälan gör via hemsida: http://wras.showmanager.se

Bifoga i mail:

Kopia på ryttarens medlemskort. Kopia på boskapslicens (i förekommande fall)

(Går utmäekt att fotografera/scanna och maila till sekretariatet.)

Tävlingssekretariatet har mailadress: yvonnelundgren630@hotmail.com

 

Anmälningsavgifter betalas till: BG: 319-5005 OBS! Senast 2013-10-05.

Betalning från utlandet: Danske Bank, Kista

IBAN SE7412000000013790157376 BIC/SWIFT: DABASESX

OBS! ange tydligt från vem och vilken hästen/ar inbetalningen gäller. Arrangören avsäger sig allt ansvar för att lokalisera icke fullständigt ifyllda inbetalningar till rätt person.

Medtag alltid inbetalningskvitto!

Box: Bokas och betalas via anmälan. OBS! Medtag egen kärra och grep

All ankomst vid andra tider än de angivna endast enligt överenskommelse med:

Stallansvarig med kontakt info mobil: 0706-268468 eller mail: lillemo65@gmail.com

 

Efteranmälningar, tillägg och ändringar: Skall göras i sekretariatet som håller öppet

Tisdag 19-22

Onsdag 9-19

Torsdag 7-19

Fredag 7- 19

Lördag 7- 19

Söndag 7- 19

 

Veterinär besiktning för alla ekipage innan start.

 

OBSERVERA att samtliga hästar skall besiktigas. Besiktningen gäller 72 timmar,

Därefter krävs ombesiktning för nästkommande 72 timmar.

 

OBS! Alla hästar måste vaccineras mot A2 virus (Axevallas krav). Hästens pass måste tas med inklusive vaccinations bevis. (= 2 vaccinationer med 4-6 veckors mellanrum, Därefter erevaccinering minst 1 gång/år. Sista vaccinationen får inte vara gjord senare än 10 dagar före tävlingens första dag.

 

Doping kontroll kan förekomma. Hästar ska ledas till och från stallarna, ej ridas, Axevallas krav.

 

Proposition Svenska Mästerskapen i Westernridning 2013

Veterinärbesiktningen är öppen:

Onsdag kl 10-11

Torsdag kl 7-8 och 12-13

Fredag kl 7-8 och 12-13

Lördag kl 7-8 och 12-13

Söndag kl 7-8 och 12-13

 

Vid sjukdom eller olycksfall:

Återbetalning av startavgifter sker endast mot uppvisande av veterinär eller läkarintyg senast 22/10 2013. 75 % av startavgifterna återbetalas i förekommande fall.

Hästar som har startat i klass äger ej rätt till återbetalning av startavgifter.

 

Etik & Ansvar:

* Alla ungdomar (till och med det år man fyller 19 år) måste ha hjälm vid all ridning på och utanför tävlingsbanan.

*Korrekt nummerlapp skall alltid bäras vid all ridning, hantering/longering inom tävlingsområdet.

*Häst måste vara minst tre år för att ridas inom tävlingsområdet.

* Sto som uppnått 5 månaders dräktighet, och/eller som har föl yngre än 5 månader, får inte ridas inom tävlingsområdet.

* Hästar SKALL vara vaccinerade mot Influensa

* Hästar SKALL ledas mellan stall och ridhus.

* Inhuman behandling av hästar på tävlingsområdet, eller ridning på hästar som uppvisar hälta eller sjukdom medför avstängning från tävlingen. Manuell övervakning sker under hela tävlingen.

yttare som ska delta i tävling i Sverige är skyldig att se till att:

• hästen ej under de senaste tre veckorna före tävlingens början, visat några tecken på smittsam sjukdom.

• hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början, icke varit uppställd i stall, där smittsam sjukdom så vitt ryttaren vet förekommit ej heller i stall där misstanke om sådan sjukdom förekommit.

• hästen är erforderligt tränad för tävlingsdeltagande, samt så vitt ryttaren vet fullt frisk.

• kontrollera både sin egen och hästens kvalifikation.

• uppfylla de förpliktelser han åtagit sig i och med anmälan till tävlingen, bl.a. erläggande av tävlingsavgift.

Tävlingsavgift innefattar alla kostnader som betalas till arrangören för att kunna delta i tävlingen dvs. även uppstallningsavgifter etc.

• följa gällande tävlingsbestämmelser, föreskrifter och anvisningar utfärdade av tävlingsledning

• uppträda på ett sätt som hedrar svensk ridsport vid tävling, på tävlingsplats och i samband med tävlingsdeltagande inom landet.

• ansvara för att startande häst är i tävlingsmässigt skick

• förvissa sig om att hästen inte fått, och själv inte ta, otillåtna medicinska preparat

eller otillåten medicinsk behandling före start.

• person som leder hingst på tävlingsplatsen är minst 16 år.

 

Proposition Svenska Mästerskapen i Westernridning 2013

Regelverk för klasser:

Allbreeds:

Klasser öppna för hästar av alla raser. Medlemskap i en förening som beskrivits ovan krävs. Betslingsregler enligt AQHA, dvs valfri regelmässig betsling på hästar 5 och under. Stångbett på hästar 6 år och äldre. Utrustningskrav häst och ryttare enl AQHA.

Klasserna bedöms enligt AQHAs regelbok 2011.

Utom Dummy Stopping och Dummy Tying där WRAS regelbok gäller.

Boskapslicens krävs för start i alla klasser som inbegriper kor, det gäller även hjälpryttare som herd holders och turnbacks. För info om boskapslicens se www.wras.se

Cutting har 2,5 min per klass.

Team Sorting, Team Penning tävlande måste namnge/anmäla hela laget vid anmälan. Inga tillägg/ändringar görs efter anmälan eller på plats utom vid skada/sjukdom mote uppvisande av läkar-/veterinärintyg.

Max en start per häst och klass i Team Sorting och Team Penning!

Förbjudet att använda hjälptyglar, martingals, tiedowns eller liknande i några boskapsklasser.

 

Timed Events:

Ropingklasserna har två tävlingskast per klass.

Pole Bending & Barrel Race har två runs per klass.

Max en start per häst och klass i Timed Events!

Utrustning:

I alla Ridklasser enligt AQHAs Regelbok dvs.:

Hästar 5 år och yngre får ridas på valfri betsling stång el tränsbett. Stång rids på en hand tränsbett på 2 händer.

I Time Events:

Barrel Race, Pole Bending, Roping, Team Sorting, Team Penning är det valfri betsling o valfritt två el en hand på stångbett/tränsbett

 

 

NCHA of Scandinavia

Cutting Futurity Open och Non-Pro är öppet för alla hästar födda år 2008-2010. Total sammanlagd poäng efter fredagens och lördagens go round bestämmer placeringarna. NCHAs regelbok används. Trophy-sadel till vinnaren i Open och i Non-Pro. Minst 15000 kr i added money!

 

Scandinavian Cutting Championship Open och Non-Pro är öppet för alla hästar. Total sammanlagd poäng efter fredagens och lördagens go round bestämmer placeringarna. NCHAs regelbok används.

Minst 5000 kr i added money!

 

Tillägg som du godkänner vid anmälan till Cutting Futurity och Scandinavian Cutting Championship. Om en veterinär blåser av för ett skadat djur och om du tidigare under ritten har fått en major penalty, kommer ingen omritt att beviljas.

Håll även utkik på www.westernsverige.com och WesternSveriges Facebook sida för löpande information och uppdateringar samt Western Sveriges medlemsorganisationers hemsidor

Reservation: Arrangören reserverar sig mot tryckfel och ändringar i programmet. Vi tar oss också rätten att avlysa tävlingen vid hot om Smittsamma sjukdomar och liknande.

 

 

Klasser

2013-10-23

1 Working Cowhorse Open 600 kr

2 Working Cowhorse Limited 600 kr

3 Working Cowhorse Limited Youth 600 kr

4 Team Penning 1800 kr

5 Team Sorting Open 1200 kr

2013-10-24

6 Trail In Hand Youth 200 kr

7 Trail In Hand Open 300 kr

8 Trail Youth AA 200 kr

9 Trail Open AA 300 kr

10 Versatile Horse Youth AA 200 kr

11 Versatile Horse Open 300 kr

12 Western Riding Youth AA 200 kr

13 Western Riding Open 300 kr

14 Western Pleasure Youth AA 200 kr

15 Western Pleasure Open 300 kr

16 Reining Youth AA 200 kr

17 Reining Open AA 300 kr

18 Showmanship Youth AA 200 kr

19 Showmanship Open AA 300 kr

 

2013-10-25

20 Western Horsemanship Youth AA 200 kr

21 Western Horsemanship Open AA 300 kr

22 Pole Bending Youth AA 200 kr

23 Pole Bending Open AA 300 kr

24 Dummy Stopping Open AA 300 kr

25 Dummy Tying Open AA 300 kr

26 Barrel Race Youth AA 200 kr

27 Barrel Race Open AA 300 kr

29 Cutting Open AA 600 kr

30 NCHAS Futurity Open 2 go 2800 kr

31 NCHAS Futurity Non Pro 2 go 2200 kr

32 NCHAS Scandinavian Open 2 go 2000 kr

33 NCHAS Scandinavian Non Pro 2 go 2000 kr

 

Obligatoriska kostnader:

Office Charge 200 kr

Veterinär avg 200 kr

 

Tillvalskostnader:

Box 1100 kr

Dagbox 400 kr

Extra Spånbal 100 kr

Camping inkl el 400 kr

Camping stort Ekipage 400 kr

Camping utan el 200 kr

Efteranmälan 500 kr

 

Och här hittar du länken till anmälan

 

Om The editors

Se också

Hästar i trafiken? What ever…

Okej, nu är jag lite upprörd. Jag vet inte hur många tusentals mil jag har …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × fem =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.