Lösa benbitar

Kan lösa benbitar uppstå genom överutfodring?

Text: Åsa Pernes Foto: www.istockphoto.com

[private]

Osteochondros är en skelettsjukdom som drabbar tillväxtbrosken hos unga växande hästar. När man hör namnet ”lösa benbitar” så kan man tro att det alltid handlar om lösa benfragment som simmar omkring, så är det inte. Oftast sitter de här broskfragmenten fast eller inkapslade.
Vad som är den utlösande orsaken till osteochondros vet man inte riktigt säkert, det har gjorts en del forskning och skrivits en hel del om det och man har kommit fram till att det finns vissa faktorer som man tror kan påverka sjukdomen. Några av de faktorer som brukar nämnas är ärftlighet, hormonella störningar, våld/trauma, foder och hästens kroppsstorlek.


The Swedish disease

Under 70-talet beskrev Sven Erik Olsson som var veterinär vid högskolan i Stockholm för första gången skelettförändringar – osteochondros hos djur. Det fick till följd att sjukdomen internationellt kallades för ”the Swedish disease” nu vet man tack vare olika studier att osteochondros även finns utanför Sveriges gränser.
Osteochondros är ett samlingsnamn, man kan under det här namnet hitta olika benämningar efter var förändringarna finns, men vad som ska finnas under samlingsnamnet osteochondros är inte riktigt klart. Den vedertagna beteckningen för osteochondros är OC.
Osteochondritis dissecans OCD Här har osteochondros förändringarna gått längre och ostechondrala benbitar har lossnat eller stöts bort från underliggande ben. Om benbiten lossnar helt från sitt fäste så får vi det som brukar kallas för ”lösa benbitar” ett annat namn som används är fri ledmus, OCD brukar vara smärtsamt för hästen.
Chipfraktur DOF Förkommer oftast på framsidan av kotlederna i hästens framben, idag anser inte forskarna att den här skadan ska räknas till osteochondros eftersom den utlösande faktorn sannolikt är trauma.
Birkelandfraktur POF Har fått sitt namn efter den som först beskrev den här förändringen, norrmannen Birkeland. Birkelandsfraktur, förekommer oftast i hästens bakben och det är i kotbenet som man ser de här förändringarna. Birkelandsfraktur anses något mera vanlig hos travhästar. Även här är man tveksam om ”sjukdomen” ska ingå under samlingsnamnet osteochondros.
Hörnstödsfraktur Även här är det i hästens kotben som förändringarna finns, men det är som namnet säger i hörnstöden som fragmenten finns, det kan vara delar av hörnstödet som är lösa.
Subchondrala bencystor Bencystor kan förekomma i många av hästens leder, vanligast är dock i hästens knäled.
När man har tittat på sjukdomsbilden för bencystor så har man dragit slutsatsen att osteochondros är den vanligaste orsaken till dessa. Tittar man på äldre hästar som har bencystor så är man dock lite mera tveksam, där kan det nog ofta vara ett trauma som är utlösande faktor.

Ett visst samband mellan ras och osteochondros

När det gäller hästraser och osteochondros så har man funnit ett samband mellan hästras och vilken eller vilka leder som oftast är drabbade. Varmblodiga travare har oftast osteochondros i hasleden medan knäleden är anses vanligast hos våra svenska halvblod. Ponnyraser, här förekommer inte osteochondros och man tror att det kan bero på att ponnyhästar växer långsamt.


Osteochondros i olika leder

Osteochondros kan finnas i flera olika leder och uppträder oftast bilateralt. Man brukar säga att de allvarligaste och svåraste ställen som OC kan förekomma på är i hästens halsrygg och i bogleden.
Exempel på olika leder där osteochondros kan förekomma; Bogleden – är inte så vanligt men man bedömer att det är den allvarligast typen av OC. Halskotpelarens leder, hasleden – finns hos ett flertal hästraser och vanligast symptom är en svullnad och galla, hästarna kan vara halta men det är inte så vanligt. Hästar som har steochondros i hasleden har sämre prestationsförmåga om man jämför med friska hästar. Fragment i hasen kan vara svåra att upptäcka med röntgen. Hovled, höftled, kotled – här diskuterar man vilka fragment som ska betecknas som OC. Knäleden – av de hästar som har osteochondros i knäleden brukar 60% ha uppvisat någon symptom innan ett års ålder, symptomen kan vara galla eller svullen led.


Symptom

Hästar som har osteochondros förändringar visar inte alltid på några symptom. Det som brukar kunna syns förutom en eventuell hälta är en kraftig galla och/eller en svullen led. I en studie har man med ett oregelbundet, förkortat flackt steg som ytterligare ett symptom. Man vet också att hästar som har osteochondros förändringar inte alltid reagerar på böjprov så för att kunna konstatera osteochondros måste man röntga hästen och se fragmenten.
Även om osteochondros utvecklas under hästarnas uppväxt så betyder inte det att hästen blir dålig just då, sjukdomen kan bryta ut senare i livet. Den utlösande faktorn är oftast att man börjar att kräva mera av hästen, den ska prestera mera, hoppa högre, springa snabbare eller gå i ”rätt form”.
Faktorer som kan påverka förekomsten av osteochondros hos unga växande hästar
Snabbväxande hästar – Det finns flera av varandra oberoende studier som visar på att risken för osteochondros är större hos för ”snabbt växande” hästar. Då är det inte mankhöjden man tänker på utan på hur grovt skelettet är (måttenheten är carpusomfånget). Man såg även i en av studierna att de föl som utvecklade tecken på OC hade en högre födelsevikt än medeltalet och att de  fortsatte att växa mer under första månaden än vad de övriga fölen gjorde.
Flera rapporter tyder på att foster­tiden och fölets första levnadsmånader är viktiga. En studie som styrker det här är den som gjordes på en dag gamla grisar, de små grisarna visade sig ha OC redan under sitt första levnadsdygn.

Ärftlighet – osteochondros anses vara ärftligt, flera studier tyder på det. I en studie gjord på SLU av Katarina Johansson konstaterade man att vissa svenska halvblodshingstar gav flera avkommor med lösa benbitar, det fanns också hingstar som nedärver OC utan att själva ha det.

Foder –
överutfodring av svin, tjurar och fjäderfä har visat på att risken för osteochondros förändringar ökar. Man har sett samma tendens hos svenska hästar som har utfodrats med höga givor av kolhydrater och protein, de har haft en ökad OC frekvens. Här diskuteras också balansen mellan mineralerna zink, kalcium, fosfor och koppar men man har inte kommit fram till någon slutsats om vad som ska gälla.
I en studie som ATG gjorde på föl kunde man se röntgenförändringar hos 4 st föl under deras första levnads­månad. Ytterligare några föl uppvisade tecken på förändringar innan de var tre månader gamla. Den här studien visade också på att OC förändringar kan tillbakabildas, för när man tittade på de här fölen vid 7-8 månaders ålder så hade osteochondros förändringarna läkt av.
När man studerade grisar som var 1 dag gamla,  kunde man konstatera att de redan hade osteochondros förändringar, vilket gör att man kanske bör fundera på utfodring vid dräktighet.

Rörelse –
Här har man gjort en studie på 624 stycken tyska föl och funnit flera faktorer som påverkat utvecklingen av OC. Studien byggde på att fölen dels var ute olika länge, några var ute 5 timmar i veckan och några 20 timmar, här kunde man se en tydlig skillnad. Av de som var ute 5 timmar uppvisade 30% OC medan den gruppen med föl som var ute 20 timmar hade 13% utfall.

Födelse –
En annan faktor som påverkade utfallet av OC var när fölen var födda på året. De som var födda tidigt på året var mer drabbade av OC förändringar än de som föddes närmare sommaren, det här trodde man kunde bero på att de tidigt födda fölen hade varit ute mindre på grund av sämre väder.

Kön –
När det gäller hästens kön och osteochondros så finns det studier som kommit fram till olika slutsatser. Men man kan se att hingstar har OC något mera och det tror man kan bero på att de är tyngre – de växer snabbare.


Vad kan man göra

Artroskopi – titthålsoperation är ett alternativ, men det är inte alltid som man vill operera hästarna för OC. Har hästarna inte uppvisat några symptom så är veterinärerna ibland tveksamma och en annan viktig faktor är vad försäkringsbolaget säger. Operationen brukar vara ganska enkel att utföra och det är sällan som det uppstår några komplikationer. Fragmenten som man plockar ut kan vara mellan ett par mm till ett par cm stora. Efter operationen får hästägaren instruktioner om hur länge hästen ska vila och när man kan börja att träna hästen igen.
I vissa fall, lite beroende på hästen ålder, symptom och var fragmenten finns, så har det räckt med att hästen har vilat.
När man har hittat OC fragment hos hästar så vet man inte hur de kommer att påverka hästarna, vad man säger sig veta är att hästar som har opererats för osteochondros generellt sätt presterar sämre resultat än vad friska hästar gör.

[/private]

Om The editors

Se också

Hästar i trafiken? What ever…

Okej, nu är jag lite upprörd. Jag vet inte hur många tusentals mil jag har …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × fyra =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.