Visa varandra hänsyn i trafiken

Text och foto: Sveland Djurförsäkringar

En olycka mellan fordon och häst utgör en stor fara för alla inblandade. Ryttaren sitter väldigt oskyddat och även om det inte blir en kollision så kan hon eller han skadas allvarligt om hästen får panik och rusar iväg. Genom att visa varandra ömsesidig hänsyn i trafiken kan olyckor undvikas, Sveland Djurförsäkringar delar här med sig av sina trafiktips för ryttare och bilförare!
Enligt lagen ska hästekipage, både ridande och körande, betraktas som fordon. De ska därför färdas på höger sida så nära vägkanten som möjligt. Det innebär att de vanligtvis inte får vara på gång- och cykelbanor. De ska även följa allmänna trafikregler och använda samma tecken som cyklister när de ska svänga och stanna.
Rädda hästar kan vara oberäkneliga
Även om en häst enligt lagen betraktas som ett fordon går det inte att förvänta sig att den ska uppträda som ett fordon. En häst kan tycka att skräp i dikeskanten är farligare än trafiken runtomkring.
Hästar är flyktdjur och oavsett hur erfaret ekipaget är så kan man inte alltid förutse hur hästen reagerar. Bullret från ett släp eller en bil i hög hastighet kan vara sådant som upplevs som skrämmande. En skrämd häst kan lika gärna hoppa rakt ut i vägen som ner i diket.
Dessutom väger en häst lika mycket som en älg och kan utsätta bilföraren för livsfara. Passera därför hästekipage lika försiktigt som när du passerar en grupp barn vid sidan om vägen.
Bilföraren betalar oftast vid olycka med häst
Något som är viktigt att tänka på är att det oftast är bilisten som ansvarar för kostnaderna vid en olycka genom sin trafikförsäkring. Men har hästägaren brustit i sin tillsyn av hästen eller medverkat till olyckan ersätts kanske inte skadorna fullt ut. Hos Sveland Djurförsäkringar kan hästens försäkring ersätta de veterinärvårdskostnader, och eventuellt livbelopp om hästen avlider, som inte ersätts av en trafikförsäkring.
Sveland Djurförsäkringars tips till bilförare:
Ta det alltid lugnt vid möte med hästekipage
Sök ögonkontakt med ryttaren och ge ekipaget möjlighet att rida åt sidan
Håll ett bra avstånd i sidled till hästen
Visa extra hänsyn till barn och ungdomar
Bryt inte en grupp hästar som passerar en väg, det är både olagligt och farligt
Sist men inte minst, tuta inte!
Sveland Djurförsäkringars tips till ryttare:
Träna hästen på att vara i trafik och undvik i den mån det går vältrafikerade vägar
Sök kontakt med bilisten och visa tecknen för stanna eller sakta ner om det behövs
Se till att du och hästen syns när det är dålig sikt, använd reflexer!
Håll så långt till höger som du kan
Tacka bilister som visar hänsyn!

www.sveland.se

Om Sveland Djurförsäkringar:
Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt bildades 1911 och har alltsedan dess erbjudit ett brett sortiment av djurförsäkringar till den svenska marknaden. Idag försäkras, förutom hundar och katter, även smådjur, hästar och lantbruksdjur. Läs mer om Sveland Djurförsäkringar på www.sveland.se eller följ oss på Facebook.

Om The editors

Se också

Till Alla Svintuffa Ungdomar

Working Cowhorse är en tuff klass, med många svåra och snabba moment. Det krävs en …